I Kalifornien i USA, där man uppnått 30 procent vind- och solkraft, har elsystemet blivit så instabilt att man tvingas till roterande bortkopplingar. Detsamma gäller delstater i Australien. Och Europa var nära total systemkollaps i september. Elavbrott kan bli vardag i Sverige – när det är som kallast.

Vindkraft är ingen lösning för elproduktionen, skriver professorn i kärnfysik Jan Blomgren i Expressen. Vindkraft förvärrar problemen för elnätet.

Kalifornien stänger av strömmen till en region i taget

I Sverige hävdar miljöaktivister att man kan bygga elförsörjningen på enbart förnybar energi. I sin debattartikel påpekar Blomgren att man redan provat detta i Kalifornien, med katastrofalt resultat.

”Redan innan man uppnått 30 procent vind- och solkraft har man ett så instabilt system att man tvingas till roterande bortkoppling. Det innebär att man släcker ner all el i en region i taget”, skriver han.

Detsamma gäller exempelvis i delstaten South Australia på andra sidan jorden där man gjort en liknande omställning, och med samma resultat: återkommande strömavbrott trots att andelen vind- och solkraft inte nått upp till 30 procent.

Sverige kommer att få samma problem om vi bygger ut vindkraften, som nu är nära 20 procent. 

Europa nära systemkollaps i höstas

Blomgren pekar också på det allvarliga läge som finns i Tyskland: ”Europa var extremt nära total systemkollaps i september – en händelse som svenska media närmast totalt ignorerat. Detta orsakades bland annat av att nätet nu är så instabilt på grund av vind- och solkraft att styrsystemen knappt klarar av att hålla balansen.”

Konsekvenserna är allvarliga: När Nordtysklands motsvarighet till Svenska Kraftnät stängde av flera stora industrier för att undvika total kollaps drabbades bland annat ett smältverk för aluminium. Om strömmen är borta så länge att aluminiet stelnar kan hela anläggningen värd miljarder förstöras.

Läget är med andra ord desperat, som en direkt följd av att man inte förlitar sig på planerbar energiproduktion, det vill säga vattenkraft, fossil gas eller kol samt kärnkraft.