Överarbetade barnmorskor kämpar i hela landet. Om inte regionerna och regeringen tar sitt ansvar nu, kommer barnmorskor över hela landet att säga upp sig, varnar Vårdförbundet.

Omkring hundra barnmorskor har på kort tid lämnat sina jobb i Stockholm på grund av dåliga arbetsförhållanden. Dessa massuppsägningar kan sprida sig över hela landet om inte de ansvariga agerar. Medlemmar på förlossningsavdelningar i Lund, Göteborg och Umeå har anmält och larmat om bristande arbetsmiljö till sitt fackförbund.

– Det finns risk för fler massuppsägningar runtom i landet. Så det här är verkligen inte bara en Stockholmsfråga, det är tydligt för oss, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro till TT.

Brist på barnmorskor i nästan alla regioner

Det är brist på barnmorskor i 19 av 21 regioner, enligt Socialstyrelsen. I dag kan det vara en barnmorska på tre eller fyra födslar. Samtidigt konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att många vårdskador inom förlossningsvården beror på hög arbetsbelastning.

Det som gör att barnmorskor lämnar är främst arbetstiderna man tvingas till.

– För det första är det arbetstiderna. Men jag tror också det handlar om att hitta andra sätt att vårda på, att använda sig av möjligheten med en barnmorska, en födande. Vi ser i vår undersökning att 70 procent av barnmorskorna vill jobba så. Annars blir det en tuff arbetsmiljö med patientsäkerhetsrisker, säger Sineva Ribeiro.

Av Sveriges 8.533 legitimerade barnmorskor är det bara 7 630 som faktiskt jobbar som barnmorskor, enligt siffror från Socialstyrelsen som Vårdförbundet tagit fram.

Det innebär att 1 514, eller nära 18 procent, av landets legitimerade barnmorskor valt bort yrket.