Den 34-årige man som beskrivits som Sveriges värsta serievåldtäktsman får den absolut lägsta lagliga påföljd domstolen kan utdöma – 5 års fängelse. Det är minimistraffet för EN grov våldtäkt, enligt brottsbalkens 6:e kapitel, första paragraf.

KOMMENTAR. Mannen har varit åtalad för 35 olika brott. Av dessa har 24 avsett våldtäkter. Han dömdes idag av Södertörns tingsrätt till endast fem års fängelse för sju våldtäkter, varav en bedömts som grov. Han döms även för åtta fall av sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden, en grov kvinnofridskränkning, ett barnpornografibrott och viss annan brottslighet. 

Det är ett stort bakslag för åklagarna. Istället för 24 våldtäkter döms han för sju. De övriga övergreppen anses vara av mer ringa natur. I denna del handlar det om hur domstolen bedömer bevisningen.

Utan mängdrabatt – tre gånger så långt straff

Värre är att domstolen ger maximal mängdrabatt på straffet. När någon döms för ett enda fall av grov våldtäkt säger lagboken att han ska dömas till lägst 5 års fängelse. Nu fick ”Nytorgsmannen” just 5 år totalt. Han fick alltså påföljd för ett av sina övergrepp, men slipper ifrån påföljd för alla andra övergrepp.

Om Sverige skulle avskaffa mängdrabatten vid utmätning av påföljd skulle mannen, även om den absolut lägsta påföljd som lagen tillåter, fått 18 års fängelse.

Så här skulle domstolen dömt, som lägst, i våldtäktsdelen om mängdrabatten inte funnits:

Skyldig till 1 grov våldtäkt, vilket ger lägst 5 års fängelse.

Skyldig till 6 våldtäkter, vilka ger lägst 2 års fängelse per brott, alltså minst 12 år i denna del (6 brott x 2 år).

Således hade de sju våldtäktsdomarna givit 17 års fängelse – som lägst.

Slakta mängdrabatterna

Det svenska systemet med mängdrabatter framstår som fullständigt absurt när det tillämpas på en serievåldtäktsman som detta. Varje kvinna som blir utsatt för våldtäkt borde självfallet få upprättelse i sin del.

Nu är det endast den kvinna som utsatts för grov våldtäkt som får upprättelse. Alla andra kvinnor får beskedet från svenskt rättsväsende: ert lidande renderar inget straffvärde. Det var straffritt att utsätta er för övergrepp.

Och orsaken är än mer absurd. Skälet till att sex av sju våldtäkter, samtliga åtta sexuella övergrepp och sex ofredanden inte ger något straff alls är att han gjort så många. Gärningsmannen belönas för att han skändat så många kvinnor.

Svensk lag är här fullständigt i otakt med tiden.

En ny regering måste omedelbart slakta mängdrabatterna. En brottslig gärning är – minst – lika allvarlig som när den begås flera gånger om.