En nämndeman i Göteborg stängdes av sedan stiftelsen Doku kunnat avslöja att han propagerar för sharialagarnas regler om att män har rätt att slå sina kvinnor. Nu har domstolen återinsatt mannen.

Göteborgs tingsrätt skriver i sin utredning att man kommit fram till att mannen är fortsatt lämplig för uppdraget som nämndeman. 

Enligt ett pressmeddelande från tingsrätten så är de uppgifter som har citerats i media ”lösryckta ur sitt sammanhang och är i delar regelrätta citat från religiösa texter.” Vidare så finns det enligt tingsrätten inte stöd i mannens texter för att han ”själv förespråkar sådana uppfattningar på det sätt som påståtts i media.”

Rätt att slå sina kvinnor

– Det är en mycket märklig slutsats, skriver Magnus Sandelin i Doku och redogör för hur mannen agerat.

Nämndemannen har som Doku tidigare har uppmärksammat förklarar i skriften ”Kvinnan i Islam” att ett slag i vissa fall är tillåtet enligt Koranen, och kommenterar sedan med sina egna ord: ”Detta gör det mer till en symbolisk åtgärd än en straffande. Det kan, i vissa fall, tjäna till att göra hustrun uppmärksam på allvaret om hon skulle fortsätta med sitt oresonliga uppförande.”

Nämndemannen använder statistik om svenskars otrohet som argument för att ”det västerländska insisterandet på monogami är i grunden falskt” och att ”Islam har tillåtit mer än en fru för att skydda samhället från omoral och för att upprätthålla kvinnors värdighet och respekt”.

Flera fruar är bättre

I ett avsnitt om sharialagstiftningens principer skriver mannen att de ”är avsedda att skydda människor från ondska och leda dem till det som är bäst i alla aspekter av livet”, och ”Shari‘ah ger föreskrifter som garanterar rättvisa, främjar den allmänna välfärden, bevarar ordning, säkrar mänskliga rättigheter och definierar ansvar”.

– Går det att formulera det på det sättet utan att mena det? De texter som han har skrivit är inga renodlade referat av religiösa texter, som tingsrätten tycks mena, utan färgas starkt av hans egna personliga åsikter. Att tingsrätten inte har uppfattat det vid sin genomläsning förvånar, summerar Sandelin.