Pride, queer och HBTQ-aktivister driver fram skrämmande normkritiska perspektiv som gör barn till objekt för könsbrytande påhitt som förstör deras liv. 70 procent av de som gjort könsbytet får inte bättre psykiska måendet.

Det är fruktansvärt att se hur osäkra och sköra barn och ungdomar slaktas på könsnormskritikernas altare. Nu senast har Uppdrag Granskning i SVT avslöjat hur ”transvården” har utsatt flera barn för stopphormoner för att skjuta upp puberteten, vilket resulterat i allvarliga biverkningar som leverskador och ännu sämre psykiskt hälsa.

De könsfixerade vänsterextremisterna tvekar inte att låta barn bli offerlamm för hysteriska ideologiska påhitt.

Stoppa experiment med barn!

Det måste bli ett stopp för dessa människoexperiment!

Könsbyte är en extrem åtgärd som inte alls lämpar sig för flertalet av dem som är osäkra och sköra på vägen till vuxenlivet. Psykisk ohälsa har ofta andra orsaker än könstillhörigheten.

Det är istället politiska aktivister som vill bryta sönder alla normer kring att vara man och kvinna. Det riktigt skrämmande är att svensk offentlig sjukvård, finansierad av oss skattebetalare, låter sig styras av dessa fanatiker utan någon som helst kunskap och insikter.

Varför har sjukvårdspolitiker, läkare och medicinskt kunniga låtit sig styras av dessa galningar?

De hävdar att hormonbehandling för att åtgärda ”könsdysfori” skulle vara riskfyllt med allvarliga biverkningar förnekades utan några som helst medicinsk fakta. Amatörmässiga påståenden om att ”hormonerna skjuter bara upp puberteten” fick vägleda den verksamhet som ska oavvisligen ska ledas av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vetenskapen har underordnats politisk aktivism, så som det var i Sovjetunionen. Varför? Detta är vansinne.

70 procent: könsbyte gav inte psykiskt välmående

Karolinska universitetssjukhuset har konstaterat att det finns mycket lite kunskap om säkerheten på lång sikt och därför stoppat pubertetsblockerande preparat. Men under tio år har ändå barn genomgått dessa ovetenskapliga behandlingar.

Och bland de som inlett könskorrigering men ändrat sig blir allt fler. I en enkät förra året, som G-P rapporterar om, svarade en majoritet av detransitionerade barn att de ändrat sig eftersom vägledningen från sjukvården varit dålig. 58 procent oroade sig över potentiella medicinska biverkningar av behandlingen. En annan enkät, vittnar om något liknande: 62 procent var oroliga över effekterna på hälsan. Hela 70 procent svarade att könsbytet inte förbättrade det psykiska måendet.

Manligt och kvinnligt är naturligt

Vänsterextremisternas inflytande över hälso- och sjukvården måste upphöra. All form av könskorrigering av omyndiga måste bli olaglig. Vuxna som tror sig lida av könsdysfori måste genomgå rigorösa undersökningar och alternativa vägar att finna ett bättre psykiskt välmående testas innan könsorgan förändras.

En sådan grundlig och individuell genomlysning av varje person är inte ett utslag av fördomar utan tvärtom det enda rätta för dem som verkligen bryr sig om.