Mannen har rätt att slå en ”upprorisk” kvinna. Så resonerade en V-nämndeman vid Göteborgs tingsrätt. Mannen är aktiv i moskéer och islamiska föreningar, samtidigt som han dömt i flera mål i tingsrätten som rör våld i nära relationer.

Åter bryter islamistiska principer igenom svensk rätt i domstol. Tidigare har centerpartistiska nämndemän dömt enligt sharialagar i Solna tingsrätt.

Nämndemannen som sitter på Vänsterpartiets mandat, har i flera texter som publicerats på moskéers och islamiska föreningars hemsidor uttryckt att en man får slå sin fru samt att flickor ska täcka sig. Han har översatt texter av Jamal Badawi, som försvarar självmordsbombare.

Nämndemannen utreds

Det är sedan Stiftelsen Doku rapporterat om detta som tingsrätten inlett en utredning och stängt av mannen från uppdraget som nämndeman.

”Mot bakgrund av de anklagelser som i media har riktats mot NN har tingsrätten beslutat att inleda en utredning om hans lämplighet som nämndeman”, skriver rättens lagman i sitt beslut. Han kan överklaga beslutet om avstängning.

Nämndemannen har dömt i flera mål som rört våld i nära relation. I två domslut kring kvinnomisshandel har mannen varit ensam skiljaktig i målen. Ett av fallen slutade med att den åtalade dömdes till fängelse i sex månader för misshandel vid två tillfällen och för olaga frihetsberövande, rapporterar G-P.