I veckans ”Utrikessvepet” i Riks tas gränskonflikten mellan Belarus och Polen/EU upp. Aron Emilsson (SD) intervjuas på länk efter hans möte med Belarus Sverigeambassadör. Dessutom om att ”hen” i fransk motsvarighet blivit stridsfråga i Frankrike, liksom aktuellt i USA och Tyskland.

Panelen tar upp att amerikanska folket nu ger dåligt betyg till president Joe Biden samt en guide till tysk konservativ media.

Om Belarus agerande säger Emilsson att ”det är en form av hybridkrigsföring som påminner om kalla kriget med nya metoder och nya mål”.

Se ”utrikessvepet” i Riks här:

Se tidigare avsnitt i spellistan Utrikessvepet i YouTube.