I en krönika frågar Daniel Suhonen från Socialdemokraternas vänsterfalang: ”Vem litar på att socialdemokraterna vill stoppa ojämlikhet?” Nej, de är nog inte så många.

Krönikören syftar på att partiet under sin kongress avvisade den interna arbetsgruppens förslag om kraftiga skattehöjningar genom införande av arvsskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Dessutom höjda kapitalskatter.

”Lite märkligt är det ändå att Magdalena Andersson, som under sommaren 2021 skulle paketeras som vänster, när det kommer till partikongressen avslår alla förslag som hon själv varit med och lagt fram … Det var ändå fint att få uppleva. Världens kortaste vänstersväng.”

Suhonen frågar om man kan lite på S när det gäller att motverka ojämlikhet. Svaret är nej, men inte av de skäl som Suhonen anger.

Höjda skatter leder inte till ökad jämlikhet, eftersom ojämlikhet i Sverige i hög grad beror på hur skattepengarna används. Migrationspolitiken leder till att hundratals miljarder omfördelas från svenska skattebetalare till migranter som aldrig betalt en krona i skatt.

Problemet är inte att skolor i migrantområden får för lite pengar, de får redan mer än dubbelt så mycket som andra skolor per elev. Problemet är att skolor i lugnare områden får mindre än vad de fått med en betydligt lägre invandring.

Skatterna används till fel ändamål.

Politiken kan leverera bättre välfärd till dem som gör rätt för sig, som betalar skatt och därmed har en moralisk rätt att få tillbaka service och trygghet. De som inte gör rätt för sig och inte är medborgare borde inte få ta del av skattemedlen utan hänvisas tillbaka till sina hemländer.

Där finns en enorm jämlikhetsreform att göra. Jämlikhet för dem som uppfyller skyldigheterna mot sitt land.

För att skapa ökad jämlikhet krävs inte en vänstersväng utan en politik på nationella grunder med tydliggörandet av de konservativ plikter som krävs för att välfärdssamhället ska kunna räddas från förskingring, korruption, överutnyttjande och förakt för det svenska.