Nära hälften av platserna till landets polisutbildningar med start i januari står tomma. 570 personer hade antagits till de drygt 1020 platserna i förra veckan.

Polisutbildningen finns vid fem lärosäten i Sverige. Nästan hälften av studieplatserna står i nuläget tomma, rapporterar Ekot. Antagningen fortsätter dock fram till och med januari.

Några av polisområdena har svårare än andra att fylla platserna. I Norrbotten var bara 15 procent antagna då 3 av 21 platser fyllda förra veckan.

Utbildningen är två och ett halvt år lång innan man kan bli utexaminerad polis.

Polisen uppger att antagningsprocessen fortsätter och att det finns ett intresse.

– Ändå kan vi se att det finns ett stort intresse för att bli polis. Samtidigt vill vi att fler ska söka till oss, vi vill ju bli fler poliser, säger Mattias Dejke som är nationell samordnare för polisens tillväxt.