LO-basen Susanna Gideonsson ser gärna att S driva igenom en höjning av pensionerna med SD:s stöd. Det är en välkommen realpolitisk insikt. Kommer Socialdemokraterna att slå in på den vägen, eller tänker man fortsätta den osakliga smutskastningen av riksdagens tredje största parti?

Inför S-konferensen i veckan har LO rejält höjda pensioner högt på sin önskelista. Tidigare har ungdomsförbundet SSU föreslagit att partiet ska strunta i pensionsgruppen (med C, MP, M, KD, L) och istället lägga fram förslag om höjda pensioner direkt till riksdagen och hoppas på stöd från V och SD.

Söka stöd hos SD

Nu ställer sig LO-ordföranden Susanna Gideonsson bakom idén att söka parlamentariskt stöd av Sverigedemokraterna.

– Ibland har vi en konstig syn på politiken i Sverige. Vi måste väl ändå kunna bedriva politik utifrån vad vi vill i den politiska frågan – utan att begära gentjänster i några andra frågor sedan. I många andra länder kan man bilda majoriteter i frågor där man tycker lika, säger hon i DN-intervju.

– Om S har ett förslag om att höja pensionerna och skulle få majoritet för det i riksdagen genom att SD röstar för det förslaget – vi kan inte börja backa för varenda fråga där vi ser en risk för att något parti röstar med oss.

Det kallas demokrati

Helt rätt, där. Det kallas demokrati när man lägger förslag i parlamentet och räknar alla de mandat som folket givit olika partier.

Självklart är S och SD oeniga om mycket, men då ska man diskutera dessa sakfrågor. Inte kasta epitet mot andra folkvalda. Det är så lågt och totalitärt.

Om man diskuterar tufft, men i sak, där man inte är överens, kan man i andra frågor, där man har liknande synsätt, faktiskt hitta en linje som man gemensamt kan driva igenom.

Öppenhet och respekt för alla folkvalda är kärnan i demokratiska livsstilen. Den borde S återgå till.

Majoritet finns – använd den

Tillsammans har S och SD idag 162 mandat, vilket inte räcker. Men röstar V också för en höjning av pensionerna blir det 190 mandat, vilket är en klar majoritet i riksdagen.

Pensionerna är en fråga som missbrukats grovt i svensk politik, mycket beroende på att man behövt pengarna till alla migrationspolitikens växande kostnader. Sverige har fler fattigpensionärer än grannländerna. Det borde riksdagen åtgärda å det snaraste.

Men om S gör som LO förespråkar, då behöver S också inse att man måste sluta med smutskastningen. Respektera svenska folkets röster. Alla röster. Alla mandat.