I förra veckan blev till slut gästföreläsning av med den världsberömde kanadensisk professor i psykologi, Jordan Peterson. Vänsteraktivister lyckades 2019 stoppa eventet med typiska hänvisningar till att någon skulle kunna känna sig kränkt av hans konservativa budskap.

Filosofilektorn Arif Ahmed vid Cambridge universitetet norr om London berättar i How we uncancelled Jordan Peterson hur man lyckats knäcka vänsteraktivisternas kränkthetstaktik för att upphäva yttrandefriheten och stoppa konservativa talare.

Peterson-avbokningen var en av flera oroande händelser som pekade mot att den akademiska friheten är hotad också i västvärlden.

Motivet för att stoppa Peterson blev häpnadsväckande tarvligt när svar krävdes på varför. Peterson avbokades inte för något han sagt, utan därför att han hade blivit fotograferad bredvid en person med en t-shirt som kritiserade islam. Hyckleriet i detta blev tragikomiskt när en senior företrädare för universitetet samtidigt hade fotograferats när denne hälsade på företrädare för det officiella Kina – en förtryckarregim som sätter oliktänkande i koncentrationsläger.

Motrörelse krossade vänsterns totalitära kränkthetskultur

En motrörelse startade på universitetet som agerade mot att universitetsbyråkrater kunde diktera vad akademiker får diskutera eller med vem man kan diskutera det med. Arbetet med att återupprätta yttrandefrihet, samvetsfrihet och tankefrihet gav resultat. Cambridge har antagit en ny, frihetlig policy som skyddar forskares och studenters rätt att bjuda in talare och hindrar universitetet från att ställa in sådana inbjudningar.

Man har också vidtagit åtgärder för att ta bort den vänsterpolitik som med hänvisning till risken för ”mikroaggressioner” kunde övertrumfa yttrandefriheten.

Och förra veckan kunde Jordan Peterson hålla sin föreläsning på Cambridge.

Arif Ahmed skriver: ”Överallt där Peterson dök upp under sitt besök hos Cambridge fanns det studenter som ville ställa frågor till honom, argumentera med honom och ibland bli fotograferad bredvid honom (jag rådde honom att kolla deras t-shirts innan han poserade). Det fanns inga protester, om man inte räknar med en student som dök upp till en föreläsning iförd hummer-dräkt.”

*

Se mer om Jordan Peterson i Samtiden här.