Efter det låga straffet, på fem års fängelse för sju våldtäkter, som ”Nytorgsmannen” fick i tingsrättsdom förra veckan har debatten om Sveriges straffrätt tagit ny fart.

Advokaten Nima Rostami efterlyser en översyn av straffrätten. Han menar att Sverige har en illa avvägd kombination av låga straff och generös mängdrabatt för dem som döms för flera brott samtidigt.

”Mot bakgrund av den tilltagande brottsligheten i Sverige är det rimligt och relevant att systemet med mängdrabatter och låga straffskalor ses över. Antingen ska minimistraffet för brottslighet höjas rejält eller så ska systemet med mängdrabatter nyanseras. I det fall straffskalan höjs, vore det rimligt att sätta ett tak för mängdbrottslighet som bedöms vid ett och samma tillfälle eller helt tas bort”, skriver han i Nyheter idag.

Brottsoffrens perspektiv saknas

Rostami menar att det inte är rimligt att en serievåldtäktsman som ”Nytorgsmannen” enbart döms till fem års fängelse och dessutom kommer att friges efter tre år.

”Detta är ett allvarligt fel i vår rättsordning, en rättsordning med fullständig avsaknad av brottsofferperspektiv.”

Det är stötande med för låga straff vid våldsbrott. Innebörden blir att den svenska rättsstaten sänder ”fel signaler vilket endast kommer att leda till en ökad otrygghet och orättvisa”.

Rostami skriver att ”det hittillsvarande motivet för mängdrabatter är skapat med en vänsterliberal agenda såsom humanitet, gärningsmannens lidande, ineffektiv prevention samt proportion mellan brotten. Utifrån rådande samhällsförändring är detta inte längre motiverat.”

*

Se mer om Samtidens filosofiska debatt om straffrätt: Straffrätt ska handla om just straff och rättvisa – inte vård och Dubbla straff, inte vård, krävs för att skapa trygghet i samhället.