Om mindre än ett år ska vi vara med och styra det här landet. Det sa partiets gruppledare Henrik Vinge när han på Sverigedemokratiska landsdagarna rapporterade från riksdagsgruppen.

Vinge beskrev hur partiet organiserat om riksdagskansliet för att förbereda större inflytande för partiet.

– Vår rörelse befinner sig i ett föränderligt skeende. Från att i stort sett bara ha påverkat indirekt genom opinionsbildning har Sverigedemokraterna i allt högre utsträckning kommit att skaffa sig direkt inflytande genom förhandlingar och överenskommelser, redogjorde han.

När det gäller politikens innehåll har partiet hela tiden haft rätt, men när det gäller erfarenhet och organisation har man som relativt nytt och växande parti haft brister.

– Riksdagsgruppen har organiserats om för att fullt ut kunna fungera som en förhandlingsorganisation där höga krav ställs bland annat på beslutsstrukturer, samordning och kommunikation, konstaterade Vinge.

– Vi har hela tiden vetat att vi har rätt, men vi är ödmjuka och vet att vi kan bli bättre.