Sänkt bensinskatt, höjda polislöner och fler utvisningar av illegala invandrare. Det är några av förslagen i Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag.

Polisen får 2 miljarder kr mer, till bland annat högre löner till poliser i yttre tjänst.

Där ingår också ett jobbskatteavdrag på 8 miljarder kr.

I förslaget finns en satsning på pensionärerna som omfattar 4,2 miljarder kr.

Totalt ändrar partierna i statsbudgeten till ett belopp på omkring 20 miljarder kr.

Utöver budgetförslagen har man en överenskommelse om skärpt migrationspolitik. Asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten och arbetskraftsinvandringen begränsas genom införande av ett högre lönekrav.

Partierna föreslår också att fler utvisningar och avvisningar ska verkställas och att arbetet mot illegal invandring prioriteras.

Det blir debatt och votering om detta i riksdagen den 24:e november. För att vinna över detta oppositionsförslag måste S/MP-regeringen få både C och V att rösta på regeringens budget. Om något av partierna lägger ner sina röster, kommer M/SD/KD-budgeten att gå igenom

Riks intervjuar Oscar Sjöstedt, ekonomisk politisk talesperson för SD.