I en tid av skyhöga energipriser säger franske presidenten Emmanuel Macron att han beslutat att satsa på ny kärnkraft för att uppnå klimatmål och samtidigt hålla elpriserna på ”rimliga” nivåer.

– Frankrike kommer att bygga nya kärnreaktorer för att hjälpa landet att minska sitt beroende av främmande länder för sin energiförsörjning, uppfylla globala uppvärmningsmål och hålla priserna under kontroll, sa president Emmanuel Macron i ett tv-sänt tal till nationen på tisdagen.

I en tid av skyhöga energipriser, sa Macron att beslutet att välja nya reaktorer var avgörande för att hålla priserna på ”rimliga” nivåer.

– Vi kommer, för första gången på decennier, att återuppta konstruktionen av kärnreaktorer i vårt land och fortsätta att utveckla förnybar energi, sa Macron.

Kärnkraft för klimatets skull

Syftet är att kunna garantera landets elförsörjning och uppnå miljömål, särskilt kolneutralitet 2050.

När Europa brottas med kraftiga ökningar av energipriserna tar Frankrike en annan väg än grannar som Tyskland.

Tyskland har efter Miljöpartiets påtryckningar beslutat att så snabbt som möjligt avveckla kärnkraften och ersätta den med fossileldning av gas och kol.

Macron förväntas tillkännage byggandet av upp till sex nya tryckvattenreaktorer inom de kommande veckorna, rapporterar Reuters.

Tidigare hade regeringen sagt att den inte skulle lansera några nya tredje generationens reaktorer förrän det statligt ägda kärnkraftverket EPR i Flamanville i nordvästra Frankrike är färdigställt.

Men franska medier rapporterade i oktober att inverkan av Europas gaskris på energipriserna, och följdeffekten på hushållens köpkraft, hade påskyndat Paris beslut att satsa på EPR-tekniken.

Tidigt i sitt mandat lovade Macron att minska kärnkraftens bidrag till Frankrikes energimix till 50 % från 75 % till 2035.