Väljarkåren anser att brottslighet blivit än viktigare, och andelen som anser den vara viktigaste frågan har ökat med rekordstora 8 procentenheter till 30 procent sedan i april i DN/Ipsos mätning. Näst viktigast är migration och invandring med 25 procent.

Den växande brottsligheten i Sverige sätter stort avtryck i den svenska opinionen. Brottsligheten har de senaste åren pekats ut av allt fler i DN/Ipsos mätningar om väljarnas viktigaste frågor. Och nu har trenden förstärkts.

– Uppgången är stor och den är kraftig. Frågan har också haft tydlig aktualitet under mätperioden på grund av mordet på Einár. Vi vet att sådana händelser kan påverka opinionen, vi såg en uppgång också när den 12-åriga flickan Adriana sköts i Stockholmsförorten Norsborg förra året, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Nu prioriterar också kvinnor brottslighet

30 procent anser nu att brottsbekämpningen är den mest angelägna uppgiften för samhället. Andelen har stigit med 8 procentenheter sedan förra mätningen i april. Det gör frågan klart viktigast enligt väljarna.

Det innebär att en kraftig förändring skett sedan 2014 då andel som ville prioritera brottsbekämpningen var ”helt försumbar”, skriver DN. 

Ett skäl till den stora uppgången är att kvinnor nu börjar prioritera brottslighet. Tidigare har frågan haft lägre prioritet bland kvinnor men den senaste uppgången är allra störst bland dem.

Invandring näst viktigast

Förra mätningens etta, integration och invandring, minskar något och landar på listans andraplats (25 procent anser att den hör till de viktigaste frågorna). Tredje viktigast anse miljö/klimat/energi/kärnkraft vara. Sjukvården prioriteras ner, till fjärde plats (20 procent). Skolan backar marginellt och blir femma (18 procent).

DN slår upp att ”klimatfrågan” klättrat på listan. Men det är en slamkrypare då Ipsos slagit ihop ”klimat” med ”energi” och ”kärnkraft”. De som anser ökad tillgång på el via kärnkraft är viktig, kanske inte är klimataktivister.