Trots regeringens mål om 5.000 fler poliser till 2024 går det trögt att få poliskåren att växa. I polisregion Stockholm minskar istället antalet poliser. Totalt har 1.300 poliser tillkommit hittills vilket innebär att det fortfarande saknas nästan 4.000 nya poliser.

Polisregion Stockholm har blivit 300 poliser färre sedan 2016, och ungefär hälften av dom har försvunnit senaste året.

Det handlar dels om pensionsavgångar – och dels om att anställda säger upp sig. Enligt facket Polisförbundet kan det senare bland annat förklaras med tung arbetsbelastning och uteblivna löneförhöjningar i vissa grupper.

Regeringens mål uppnås inte

Regeringens mål är att Polismyndigheten vid slutet av 2024 ska ha totalt 10.000 fler polisanställda jämfört med 2016. Hälften ska vara poliser och inte kontorsanställda.

I nuläget har myndigheten vuxit med lite drygt 1.300 poliser. Det saknas alltså nästan 4.000 poliser för att klara det uppsatta målet.

I landets polisutbildningar utbildas för närvarande 3.000 personer. Förhoppningen är att så många som möjligt ska gå klart utbildningen och sedan börja arbeta som polis.

– Det kommer kräva väldigt mycket av oss, och det är därför vi jobbar väldigt aktivt med att rekrytera. Och även att uppvärdera polisyrket och få fler poliser att stanna kvar, och komma tillbaka. Vi måste jobba i alla delar för att nå det här målet, som är en utmaning, helt klart, säger Mattias Dejke, samordnare för myndighetens tillväxt till Sveriges Radio.

.