Det står illa till med beredskap inom äldreomsorgen. Allvarliga brister avslöjas när det gäller reservström på äldreboenden, oroande risker kring trygghetslarm och otillräckliga insatser mot värmeböljor.

Sveriges Radio Ekot avslöjar att fler än 600 äldreboenden saknar tillgång till reservström, trots att det på flera boenden exempelvis kan finnas personer som behöver elektrisk utrustning för att överleva.

Insatserna för att skydda de sköraste äldre mot höga temperaturer sommartid är otillräckliga, enligt ansvariga på äldreboenden på flera håll i landet.

Detta ska läggas till de uppenbara bristerna som blev tydliga under pandemin: mycket svag lagerhållning av skyddsutrustning och otydlig ansvarsfördelning mellan kommun, region och statliga myndigheter.

Nu reagerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på de stora bristerna kring beredskap i omsorgen.

– Jag tycker att det här är allvarligt. Driver man samhällsviktig verksamhet så måste man ha en beredskap för att också kunna driva den verksamheten om det är störningar i samhället, om elen går ner eller internet inte fungerar. Vi brukar säga att man måste ha en plan B, säger Camilla Asp, MSB:s vik generaldirektör till Ekot.

– Ytterst handlar det om människors trygghet och säkerhet”, säger Asp.

Samtidigt är det så att MSB har ansvar för att utveckla och stödja  krisberedskapen. MSB är en del av problemet.

– Jag tycker att vi hela tiden måste ha den ansatsen att vi kan göra bättre, annars stagnerar man och blir en dålig myndighet, säger Asp.

Några konkreta åtgärder lyfter dock inte beredskapsmyndigheten fram. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över beredskapen.