Konsumenterna får räkna med höga elpriser över vintern, säger energiminister Anders Ygeman (S). Men tillgången på el ska vara säkrad, hoppas han.

Ygeman känner sig tvingad att gå ut och vara positiv om att svenska folket kommer att ha tillgång till el i vinter efter att regeringen avvecklat kärnkraften alltför snabbt.

– Vi kommer att klara den här vintern, säger energiministern i samband med en pressträff i Regeringskansliet.

El finns på fel plats

Ygeman återkommer till att Sverige har ”effektbrist”, att el finns på annan plats än där konsumenterna finns.

– Det största problemet vi har nu är att vi har väldigt stor produktion i norra Sverige och väldigt hög elkonsumtion i södra Sverige. Då uppstår effektbrist och därför behöver vi se till att ha mer elproduktion i södra Sverige och bättre överföringskapacitet mellan norr och söder.

Tyvärr får inte Ygeman frågan varför man avvecklade kärnkraften i södra Sverige innan man byggt kapacitet för att flytta el till där konsumenterna finns.

När Ygeman talar om varför elstamnätets Sydvästlänk inte kan användas konstaterar han att Sverige ”har fått lite nya flöden i elsystemet”. Det handlar just om att kärnkraftsel försvunnit ur kalkylen. Stamnätet är byggt utifrån var kärnkraftsreaktorerna producerat el.

Dyrare el och bensin

Anders Ygeman framhåller att regeringen genom Svenska kraftnät kraftigt ökar investeringarna i stamnäten. I förra veckan gick regeringen vidare med ett förslag som syftar till att Svenska kraftnät ska bygga ut stamnäten till havs för att vindkraftoperatörer enkelt ska kunna ansluta nya projekt. Detta har kritiserats eftersom det ses som subvention av vindkraften.

Ygeman menar att höjda elpriser kompenseras: ”många kommer att få sänkt inkomstskatt nästa år som mildrar effekten av ökade priser på el, bensin och diesel”, summerar TT.