De flesta uppfattar integration som en process där nyanlända blir en del av majoritetssamhället. Men vad gör man i områden där det finns en majoritet som är födda utanför Sverige?

Dessa frågor kommer bli aktuella i många svenska kommuner, bland annat i Sveriges tredje största stad Malmö.

I Malmö stads nya ”Hållbarhetsrapport” kan man läsa att en tredjedel av befolkningen i Malmö är född utanför Sverige. Personer födda i Sverige är därmed fortfarande i majoritet i Malmö. Men det finns tre områden där personer som är födda i Sverige är i minoritet. Dessa tre områden är Hermodsdal, Rosengård och Lindängen.

I Rosengård är även en majoritet födda utanför EU. Alla dessa tre områden ingår i det som Polismyndigheten definierar som särskilt utsatta områden.

52 procent av eleverna har utländsk bakgrund

Om man tittar på andelen av befolkningen som har utländsk bakgrund så hade 47,2 procent av befolkningen i Malmö utländsk bakgrund år 2020, enligt SCB. Men Malmö är inte den kommun med högst andel som har utländsk bakgrund. I Botkyrka och Södertälje har en majoritet av befolkningen utländsk bakgrund, medan en minoritet är etniska svenskar.

När en person har utländsk bakgrund så innebär det, enligt SCB:s definition, att personen är utrikes född eller att han/hon är född i Sverige och har två utrikes födda föräldrar. Det handlar ofta om en person som talar ett annat språk än det svenska under uppväxten och växer upp med en annan kultur än den svenska.

I Malmös kommunala grundskolor hade 52 procent av eleverna utländsk bakgrund år 2020. Därmed är etniska svenskar i minoritet i Malmös kommunala grundskolor.

Befolkningsökning och utflyttning ändrar sammansättningen

Samtidigt består befolkningsökningen i Malmö av invandring och nyfödda, enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos, medan det är fler som lämnar Malmö för att flytta till andra svenska städer jämfört med dem som flyttar till Malmö från andra svenska städer.

Alla siffror pekar på att personer med utländsk bakgrund kommer utgöra majoriteten i Sveriges tredje största stad inom några år.

De partier som negligerar denna fråga förnekar vikten av kultur, språk, värderingar och nationell identitet. Det har sagts förr och det måste sägas igen. Det är inte så att de som anländer till Sverige dumpar sina värderingar från hemlandet vid den svenska gränsen. Utan många problem vi har i Sverige idag, som hedersförtryck, tvångsäktenskap, könsstympning, segregation, parallella samhällen m.m. visar ju att många invandrare i högsta grad tar med sig sina värderingar till Sverige, vilket i sin tur påverkar samhället.

Etniska svenskar hamnar i minoritet

Om det är så att etniska svenskar hamnar i minoritet innebär det även att den svenska kulturen, språket och svenska värderingar inte längre kommer vara ledande i Sverige, utan en av många. Sverige kommer bli det mångkulturella samhälle som alla partier i riksdagen, förutom SD, velat ha. Integration eller assimilation kommer inte ens vara möjlig eftersom det inte kommer finnas någon majoritetskultur.

Konsekvenserna av en sådan utveckling måste begrundas. Vad är det för samhälle vi får om islam och dess värderingar får samma legitimitet som svenska värderingar? Den svenska jämställdheten är det första som stryker med, eftersom den svenska jämställdheten har sin grund i en svensk identitet. Den som opponerar sig mot det påståendet borde ta en titt på andra länder och hur det ser ut.

En kombination av att den svenska kulturen inte har definierats ordentligt och etnisk segregation har förhindrat många från att faktiskt upptäcka att många värderingar och normer som format Sverige har sin grund i en unik svensk identitet. 

Kvinnor ska lyda

Vill man veta hur Sverige kan bli när etniska svenskar blir en minoritet så är det bara att titta på hur parallella samhällen ser ut i Sveriges invandrartäta områden. Det är ju ofta män som bestämmer där medan kvinnor får lyda familjen. Andra sexuella läggningar än heterosexualitet tolereras inte. Om kulturer med dessa egenskaper får samma legitimitet som den svenska kulturen i ett samhälle där den svenska kulturen inte längre är ledande så kommer Sverige förändras i grunden. 

Om etniska svenskar hamnar i minoritet kommer invandrare inte påverkas av den svenska kulturen eftersom minoritetskulturer inte formar samhällen. Vissa liberaler och socialdemokrater har den här tanken att så småningom kommer invandrare självmant förstå att de liberala värderingarna inom den svenska kulturen är de som man ska ansluta sig till. Det kommer inte hända om etniska svenskar befinner sig i minoritet.

Svensk kultur i minoritet

Världen är sammankopplad idag i en global gemenskap där alla kan kommunicera med varandra. Det finns 1,9 miljarder muslimer i världen. Sverige har en befolkning på 10,4 miljoner invånare, varav många inte ens kallar sig själva för svenskar. Det är uppenbart vilken kultur som är större och mer inflytelserik. I ett område som Rosengård där ägarna i nästan alla butiker pratar arabiska är det uppenbart vilken kultur de flesta ansluter sig till.

Att det finns områden och städer där etniska svenskar är i minoritet kommer innebära en enorm förändring för Sverige. Det är dags att fler politiker och fler partier börja prata om detta. För det är inte säkert att en majoritet av Sveriges befolkning vill ha en sådan förändring. Många invandrare som flyttade till Sverige ville leva i Sverige och ta del av den svenska kulturen och inte se Sverige förvandlas till ett land som inte går att känna igen. 

Att i tysthet genomföra en radikal förändring av ett land med en extrem invandringspolitik som katalysator är inte rättvist mot Sveriges befolkning. Det är dags att vi har en transparent diskussion om den demografiska och kulturella förändring som Sverige håller på att genomgå.

Att diskutera demografi och etnicitet kan vara känsligt men samtidigt är det oacceptabelt att Sverige genomgår en kulturell förändring som saknar folkligt stöd och utan att någon som helst diskussion äger rum.

Nima Gholam Ali Pour
Politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö