Årets trygghetsundersökning från BRÅ visar på att pandemin inneburit färre tillfällen där människor möts och blivit utsatta för brott. Men otryggheten är fortsatt stor för allmänheten.

Färre svenskar uppger att de har utsatts för brott under pandemiåret, rapporterar BRÅ.

– Det krävdes en global pandemi för att S-regeringen skulle kunna uppvisa minskning i andelen som utsatts för brott, säger Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, om BRÅ:s nationella trygghetsundersökning för 2021.

Den upplevda otryggheten är ett annat mått som BRÅ studerar och den visar att otryggheten i samhället fortsätter att öka. Var tredje kvinna (36 procent) känner sig otrygg i det egna bostadsområdet på kvällstid.

– Bland unga kvinnor, 20-24, ökade andelen som känner sig otrygga på kvällen i sitt egna bostadsområde till 50 procent, säger Andersson.

Och när det gäller oro för våldtäkt uppger 45 procent av kvinnorna i åldersgruppen 16-24 år att de känner sådan oro. Det är nästan varannan ung kvinna.

Sett till hela befolkningen är det 45 procent (16-84 år) som oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. BRÅ noterade en minskning fram till år 2011, men har därefter sett en succesiv ökning fram till 2020 och ligger sedan kvar på högre nivåer.

*

Se intervjun med Tobias Andersson i Riks: