Den nominerade partiledaren för Socialdemokraterna Magdalena Andersson sa i sitt första framträdande att hon kommer att vända på varje sten för att stoppa kriminaliteten.

Detta analyseras i Riks som knyter an till Brå-rapporten som visar att gängkriminaliteten är värst i gruppen andra generationens invandrare. Sverige har alltså bara sett början på en katastrofal utveckling.

Antalet beviljade uppehållstillstånd på 1990-talet var 450.000 medan antalet under 2010-talet var 1.193.000 uppehållstillstånd. Antalet andra generationens invandrare kommer alltså att mer än fördubblas under kommande årtionde. Och med dem alltså mer än fördubblad kriminalitet jämfört med nu, om utvecklingen fortsätter som under Socialdemokratiska regeringar hittills.

– Dessa problem är inte stenar, det handlar mer om berg och bergskedjor.

Se inslaget: