Det mest akuta tillståndet på energimarknaderna i Europa har lagt sig sedan ryske presidenten skruvat upp gasleveranserna, rapporterar TT. Höga gaspriset har varit avgörande faktor bakom de skenande elpriserna, såväl i Europa som i Sverige.

Sen toppen för några veckor sedan har gaspriset på den europeiska marknaden halverats till runt 66 euro/MWh, bara sedan härom dagen handlar det om en nedgång med tio procent. För några veckor sedan pendlade priset på dubbla nivåer.

Bakom prisraset ligger bland annat löften från Rysslands president Vladimir Putin om mer gasexport till Europa.

Halverat kolpris

Höga gaspriset har varit avgörande faktor bakom de skenande elpriserna, såväl i Europa som i Sverige. Sedan kärnkraften börjat avveckla i Europa är marknaderna känsliga. När det råder brist på ”gröna” energislag, som att det inte blåser, i kombination med stigande priser på kol och olja blir gasen extremt viktig för elproduktionen.

En befarad elbrist i vinter och de höga priserna har fått frågan att hamna högst på EU-ländernas agenda.

Men det värsta akuta krisskedet verkar ha avtagit. Även priset på kol sjunker nu. På den kinesiska marknaden har kolterminerna, kontrakt för leverans nästa månad, halverats på knappa två veckor även om prisuppgången hittills i år fortsatt är kraftig.

Prissänkning i Sverige

På den svenska elmarknaden smittar det av sig. Visserligen spelar även inhemska faktorer in, vattenmagasinen har fyllts på och det har blåst hyfsat, men de fossileldade råvarorna spelar stor roll för elpriset, framför allt i södra Sverige.

På fredagen kostar en kWh el måttliga 57 öre i elområde 4, det vill säga Sydsverige. Det kan jämföras med snittet på runt en krona de senaste veckorna. I Svealand, elområde 3, har priset fallit från runt 75 öre i snitt senaste fyra veckorna till 40 öre per kWh. I september låg priserna ännu högre.