Redan innan SVT har sänt kvällens Agenda vet vi utfallet. Forskarna som kommer att finnas i studion är alla vänsterinriktade aktivister som kommer att döma ut de partier som inte går på Greta-fundamentalismens linje.

I kvällens Agenda i SVT ska inte enbart partierna frågas ut om sin klimatpolitik. Forskare ska få kommentera det partierna framför som sin politik.

Men när listan på forskare presenteras framförs stark kritik om ensidighet med inriktning på aktivism.

Mångfald bland inbjudna forskare saknas

Simon Westberg (KD) har granskat forskarnamnen och alla kommer ur samma gruppering, de som inte tror på teknisk utveckling utan vill att mänskligheten ska lida för klimatets skull.

– Jag hur nu sett listan med inbjudna & urvalet gör en något brydd, skriver Simon Westberg i Twittertråd.

– Det finns nämligen inte någon forskningskonsensus rörande vilka klimatåtgärder som är de rätta. T ex presenterar IPCC olika scenarion för olika färdvägar. Men forskarna SVT bjudit in delar i stort samma perspektiv. Mångfald saknas.

– Ta exempelvis de forskare som bjudits in att tala om mobilitet. Det är Anders Roth och Jörgen Larsson. De är båda fientliga till idéen att via teknikomställning lösa transporternas utsläpp utan vill istället minska bil- och flygresandet.

– Kompletterande röst hade kunnat vara Maria Börjesson som lyft fram klimatproblem med höghastighetståg och påpekat hur stora prisökningar (i.e. mer än fördubblade) faktiskt måste vara för att minska bilresandet.

SVT svarar: Tar de vi brukar ha

På denna kritik svarar SVT:s redaktör för Agenda:

– Ett urval kan aldrig bli heltäckande.

Istället motiverar man ensidigheten med att man valt de som är ”vana” vid att tala olika politiska åtgärder. Alltså de aktivister som ränner runt Greta Thunberg.

Simon Westbergs synnerligen berättigade följdfråga lämnas obesvarad:

– Som redaktör på Agenda kan du förklara varför ni på nästa alla segment valt forskare som är eniga med varandra och skrivit t ex debattartiklar ihop? Varför inte ta med fler perspektiv istället? Och varför två kärnkraftsmotståndare och en kärnkraftsanhängare i energidelen?

Politikerna måste få replikera på partiska forskare

Det återstår att se hur ”neutrala” de forskare som SVT bjudit in agerar. Men om de börjar argumentera emot partier som inte har klimatångest som religion, då måste partiföreträdarna få replikera och forskarna behandlas som debattörer lika partiska som partiföreträdarna. Annars har public service gjort änne ut fatalt magplask.