Politiska partier skriver sällan debattartiklar gemensamt. Men nu gör moderaternas Elisabeth Svantesson och Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt det på Di Debatt där budskapet är att kärnkraften ska klassas som hållbar i energipolitiken.

De båda partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner skriver i Dagens Industri:

– Misslyckas vi med att trygga kärnkraftens framtid skapar vi stora risker för jobben och möjligheterna att minska klimatutsläppen.

Det nya hotet mot kärnkraften är att EU ska klassificera den som icke-hållbar i EU:s nya regelverk för hållbara investeringar. Tanken med regelverket är att hållbara verksamheter ska gynnas genom att EU förtydligar vad som faktiskt är hållbart för att därmed locka mer kapital till dessa.

Smutsstämplas

Men EU agerar märkligt. Redan riskerar svensk vattenkraft och skogsbruk att klass som icke-hållbara. Det skulle vara ett hårt slag mot svensk ekonomi.

Och nu riskerar kärnkraften också att smutsstämplas av EU.

Inom kort väntas EU-kommissionen presentera nästa del av regelverket, som handlar om hur kärnkraften ska klassificeras. Efter politiska påtryckningar från kärnkraftsmotståndare har EU-kommissionen valt att behandla kärnkraften separat. Även om kärnkraften är renare än andra verksamheter kan den komma att stämplas som icke hållbar.

– Om fler kärnkraftsreaktorer tvingas stänga i Sverige skulle det få förödande konsekvenser för hushållen, jobben och klimatet. Nu måste regeringen agera. Vi kallar därför in ansvarig minister till utskottet för att säkerställa att regeringen gör allt i sin makt för att rädda kärnkraften i EU, skriver Elisabeth Svantesson och Oscar Sjöstedt.