Sverigedemokraternas riksdagsmotion om statsbudgeten innebär satsning på tre kärnfrågor: rättsväsendet, pensionerna och välfärd i kommuner och regioner. Men budgeten slaktar också en rad straffskatter och familjer som behöver bilen för att få vardagen att fungera får flera lättnader.

Det största beloppen där SD vill satsa mer än regeringen är sänkt inkomstskatt för arbetstagare och pensionärer. Den förstärkta arbetslinjen innebär 13 miljarder kr i lägre skatter, omkring 1.500 kr om året för normala inkomstnivåer.

Partiet betonar dock mest satsningarna på välfärd:

– Vi vill stärka kommuner och regioner långsiktigt. Det är där utbildning, vård, omsorg och trygghet finns, sa Oscar Sjöstedt (SD) när han presenterade partiets budgetmotion.

Också rättsväsendet får ett rejält tillskott.

Plastpåseskatt och andra straffskatter avskaffas

Mindre omtalat är att Sverigedemokraterna vill rensa ut politiska straffskatter ur budgeten. Plastpåseskatten avskaffas, liksom flygskatten. Den märkliga straffskatten på elektronikprodukter, som kallas kemikalieskatten tar SD också bort.

En fjärde straffskatt som partiet vill ta bort är avfallsförbränningsskatten. ”Sverigedemokraterna motsätter sig en skatt på avfallsförbränning, främst för att den inte … styr mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Skatter på avfallsförbränning har inte gett de effekter som varit önskvärda utan i praktiken endast renderat i ytterligare en pålaga på hushållen.”

Viktigaste straffskatten som SD vill avskaffa är den nyligen införda förmånsbeskattningen av privata sjukvårdsförsäkringar. ”Privata sjukvårdsförsäkringar som ger tillgång till privat sjukvård vid sidan av den ordinarie offentliga vården har medfört en avlastning från vårdköerna och från regionerna i den nu rådande situationen”.

Vänsterpartierna gillar inte att vanligt folk sparar pengar och därmed blir tryggare och står friare från staten. SD tar bort den höjning av skatten på investeringssparkontot som Magdalena Andersson införde. Skatten sänks från 1,0 procent plus statslåneräntan till 0,75 procent plus statslåneräntan

Flera lättnader för bilägare

Sju åtgärder läggs i SD-budgeten fram i syfte att underlätta för alla de familjer som behöver bilen för att vardagen ska fungera. Särskilt på landsbygden, där inga alternativ står till buds.

Sverigedemokraterna föreslår

  1. att hela indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten ska avskaffas,
  2. att reduktionsplikten ska sänkas till 5 procent för diesel och 2 procent för bensin vilket skulle kunna sänka drivmedelspriset vid pump med upp till en krona per liter,
  3. att regeringens förslag om ett kraftigt ökat förmånsvärde (och därmed skatt) på tjänstebilar avvisas,
  4. att skatten på diesel för jord- och skogsbruksändamål sänks till dansk nivå (10,2 öre per liter),
  5. att milersättningen som legat still på 18,50 kr/mil i många år höjs till 23,50 kr/mil,
  6. att på sikt avskaffa trängselskatterna efter utredning,
  7. att hela ”bonus-malus-systemet” för personbilar avskaffas.

Den sistnämnda systemet är tänkt att höja skatten på tyngre fordon för att sedan subventionerar inköp av exklusiva miljöbilar. Sverigedemokraterna vänder sig mot bonus-malus: ”Inverkan på koldioxidutsläpp är begränsad och det bör framhållas att elektrifieringen av bilflottan fortgår även utan subventioner. I realiteten innebär bonus-malus att pengar överförs från familjer, ofta på landsbygden, som behöver något större fordon, till höginkomsttagare i tätort.”

Rätt att röja i politisk klåfingrighet

Gissa om miljöpartisterna kommer att bli tokiga när de läser Sverigedemokraternas budgetförslag. Men det är rätt att röja bland alla galna och klåfingriga skatter som vänsterpartier älskar att plåga svenska folket med.

Det är också rätt att inte straffa dem som är beroende av fossildrivna bilar, så länge ekonomiskt gångbara alternativ för vanligt folk inte finns.

SD-budgeten kan nog, om den ska sammanfattas i ett ord, kallas: folklig.

*

Under presskonferensen visade Oscar Sjöstedt hur partiet tänker finansiera satsningarna man gör på välfärd, rättsväsendet, pensionerna och den här redovisade slakten på straffskatter. Det framgår av bilden nedan.