I dag prövas den sjukskrivne mot alla arbeten på arbetsmarknaden. Nu vill en majoritet i Socialförsäkringsutskottet att sjukskrivnas rätt till sjukpenning ska prövas mot arbeten inom en viss yrkesgrupp efter sex månaders sjukskrivning.

Julia Kronlid (SD) i socialförsäkringsutskottet stödjer regeringens förslag.

– Det måste bli mycket tydligare vilka yrkesgrupper man prövas mot, säger hon till Sveriges Radio.

Hur breda yrkesgrupperna ska vara är inte klara, men kommer innehålla arbeten som ställer liknande krav, till exempel en grupp för personal inom vård- och omsorg.

Idag bedömer Försäkringskassan rätten till sjukpenning mot arbeten som finns på den vanliga arbetsmarknaden när en person varit sjukskriven i sex månader. Sjukskrivna kan alltså nekas sjukpenning om de förväntas klara jobb som är mindre stressiga eller fysiskt lättare.

Regeringens lagförslag går ut på att istället bedöma rätten till sjukpenning mot begränsade yrkesgrupper. Tanken är att det ska bli lättare för människor att förstå vilka arbeten som Försäkringskassan anser att de ska klara.

Minskad risk för felaktigt nekande

Kronlid tror att det här minskar risken för att människor felaktigt nekas sjukpenning.

– Så som det har fungerat fram tills nu har varit helt orimligt när människor bedömts mot fiktiva fantasijobb som jag brukar kalla det, jobb som inte finns på riktigt. Och det måste bli mycket tydligare vilka yrkesgrupper man prövas mot. För att minska risken för helt orimliga utförsäkringar.

Försäkringskassan arbetar nu med Arbetsförmedlingen för ta fram olika yrkesgrupper, men det är klart först i vår. Yrkesgrupperna ska innehålla arbeten som ställer liknande krav.