Om Cementa inte tillåts bryta mer kalk i Slite på Gotland riskerar Sverige gå från klimatkämpe till exportör av sina synder, skriver Reuters.

Den internationella nyhetsbyrån har tagit del av en regeringsrapport som konstaterar att Sverige tvingas att importera cement från länder som pumpar ut mer utsläpp i den totala tillverkningsprocessen.

”Det kan vara bra för Sveriges utsläppsmål, men inte så goda nyheter för resten av planeten”, skriver Reuters under rubriken How green champion Sweden could end up exporting its carbon sins.

Import från länder utanför EU skulle innebära att utsläppen ökar sett till hela tillverkningen, men en stor del av utsläppen skulle förläggas till andra länder.

Alternativet, om frågan inte får en lösning, är att acceptera att hundratusentals jobb försvinner från den svenska byggbranschen.