Alla fyra chef på förlossningsavdelningen på Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm avsäger sig sina uppdrag på grund av den pressade situationen. Tidigare har 141 barnmorskor sagt upp sig från regionens förlossningar och BB-avdelningar. Sjukhusen har personalbrist och få söker de lediga tjänster som finns.

Vårdförbundet menar att det är den dåliga arbetsmiljön för förlossningspersonalen som ligger till grund för uppsägningarna – och är ett resultat av bristande resurser.

– Vi hinner inte ta rast. Jag har fått nog med den arbetsbelastningen vi har, säger barnmorskan Tove Broheden som sade upp sig från SÖS förlossning, till SR.  

– Cheferna försöker göra ett gott arbete men de är bakbundna av regionens budget. De får inte förutsättningarna att se till att vi får en dräglig arbetsmiljö och då väljer de att avsluta sina chefsuppdrag. Det är sorgligt, säger Lotta Dickman som är IVA-sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på SÖS till SVT.

Chefen för kvinnokliniken på Södersjukhuset, Maria Sjöstrand, säger att de jobbar intensivt för att rekrytera fler och få till en bättre arbetsmiljö.

Från politiskt håll har regionen nyligen beslutat att ge mer pengar till förlossningsvården. Även ersättningen för förlossningar har höjts och totalt får klinikerna får 50 miljoner extra.

Bemanningsfrågan är dock inte löst.