På måndagen beslutade tekniska nämnden enhälligt att säga nej till elsparkcykelföretagens förfrågningar om att få bedriva sin verksamhet i Mölndal.

Risk för olyckor och andra kommuners svårigheter att hantera sparkcyklarna är två faktorer som gör att tekniska förvaltningen föreslog att Mölndal stad nekar tillträde till företagen, säger projektledare hos tekniska nämnden.

Politikerna beslutade enhälligt att gå på förvaltningens förslag.

– Vi har tittat på både fördelar och nackdelar och så som det är nu anser vi att nackdelarna är övervägande. Vi är inte negativt inställda till fordonet som sådant, utan vi vill ju att fler ska färdas hållbart. Men just nu sköts det inte på ett sätt som kommunerna önskar, säger Emma Sjögren till GT.

Det är dock inte ett beslut som innebär nej för alltid. Kommunen kommer att utvärdera hur branschen utvecklas.