En fråga som infinner sig efter dagens formidabla klavertramp av Expo är om de tidigare, när den nu avslöjade mannen var anställd av MP och jobbade för rödgröna regeringen i Nordiska Rådet, kände till hans rasbiologiska åsikter men då avstod från att avslöja dem – för att skydda MP och S?

Det är naturligtvis sorgligt att personer med extrema åsikter som ligger utanför demokratins och den kristna värderingarnas ram om lika värde, nästlar sig in i partier och därmed i de folkvaldas institutioner.

Den man som vänsterextrema Expo idag avslöjade med rasbiologiskt engagemang har en kort tid varit anställd på Sverigedemokraternas riksdagskansli.

Expo valde dock att mörka att mannen under lång tid varit anställd inom Miljöpartiet och arbetat nära språkrör och toppnamn i EU-valkampanjer. Expo valde också att dölja att mannen jobbat för S/MP-regeringen i Nordiska rådet under 2010-talet.

Det var liberalkonservativ Bulletin som avslöjade mannens fulla bakgrund.

Expo är partiska och opålitliga

I svensk debatt för Expo ofta framträda som ”experter”. Men det är en helt felaktig beskrivning. Expo är en vänsterextrem kampanjorganisation med syfte att motarbeta ”högern” och konservativa med vinklade, tillrättalagda och osakliga anklagelser.

Ända sedan Karl Marx har extremvänstern haft stor förkärlek för smutskastning av sina politiska motståndare, snarare än seriös debatt i sakfrågor. Se mer om det i detta porträtt i Samtiden: Människan Karl Marx.

Det är också känt att det tyska Miljöpartiet bildades av nazistiskt kopplade individer, något Jerusalem Post skrev om i The Nazi roots of the German Greens.

Och inget parti slår Socialdemokraterna när det gäller nazisamröre, se dokumentären Ett folk, ett parti.

Avslöjande väcker frågor

Expo-avslöjandet av riksdagstjänstemannen, som så länge jobbat för Miljöpartiet och så kort tid varit anställd av Sverigedemokraterna, väcker frågor.

Varför avslöjade inte Expo denne man när han arbetade för S/MP-regeringen i nordiska frågor?

Varför avslöjade man inte honom när han jobbade med MP-toppnamn som Per Gahrton i EU-valrörelsen?

Svaret är antingen att Expo visste om mannens rasbiologiska aktiviteter men avstod från att agera, eftersom man först och främst är en vänsterorganisation och endast använder rasiststämpeln som ett vapen mot vänsterns motståndare. Rasister inom vänstern finns ingen anledning att hänga ut.

Eller så har Expo så dålig koll på extrema organisationer att man inte visste om mannen, och först när SD anställt honom började granskningen. Då ägnar sig Expo enbart åt att försöka få fram extrema personer ur motståndarsidan.

Oavsett vilket, avslöjas här att ingen bör lita på att det organisationen publicerar är objektivt utan en del i en kampanj.

Renhållningsarbete

De medier som tagit Expo för en vederhäftig aktör måste tänka om. Expo har naturligtvis all rätt i världen att granska, och jag har hört ledande Sverigedemokrat säga att Expo hjälper partiet med renhållningen. Men något allmängiltigt eller samhällsnyttigt ändamål har man inte. Det är en vänsterorganisation som vill sätta dit partier som inte är vänster. Då är rasism ett tacksamt vapen.

Jag är inte förvånad, eftersom vi i åtminstone 20 år kunnat se hur lite Expo ägnar sig åt att granska våldsbejakande extremism som utförs i islams namn. Och hur lite intresse man visar för muslimskt hat och hot mot judar. Dessa uttryck passar illa när vänstern ska visa sig duktiga i att bekämpa rasism.

Tänk om vi i politiken kunde sluta kasta anklagelser om rasism och extremism mot motståndarna och erkänna att alla riksdagspartier är demokratiska, även om rötägg avslöjas. Och att Sverige tillhör länderna med den minst rasistiska befolkningen i världen. Då skulle man bättre kunna bekämpa de avarter som ändå faktiskt finns.