Problemet för MP är inte att de fått igenom för lite i samarbete med Socialdemokratin, utan att de fått igenom för mycket. Miljöpartiets stora inflytande hotar att rasera landets grundläggande infrastruktur vilket kan bli en katastrof för svenska folket.

Partiet som nu har kongress har haft enormt inflytande över Sverige, inte bara i de sju år man suttit i regeringen utan också dessförinnan då Fredrik Reinfeldts minoritetsregering tungt lutade mot Miljöpartiet och från 2011 bedrev en extrem invandringspolitik där gränserna öppnades för såväl arbetskraftsinvandring till låglönejobb som gränslös asylinvandring.

Elpriserna skenar pga Miljöpartiet

Miljöpartiet kan därmed sägas vara ett partier som fått igenom allra mest av sin politik. Man är ett extremt mäktigt parti.

Vi ser detta i att elsystemet i Sverige håller på att haverera. Elpriserna rusar och förstör ekonomin både för hushåll och företag. Skulden för detta ligger helt och hållet på politiken som stängt ner kärnkraften INNAN några fungerande alternativ har kunnat etableras. Därför körs nu oljekraftverket i Karlshamn allt oftare, som vid full kapacitet bränner 140.000 liter olja i timmen.

Det är så Miljöpartiets miljö- och klimatpolitik ser ut i verkligheten!

Struntar i infrastrukturen

Ja, men det finns ju el, Sverige exporterar el, brukar de begåvade miljöpartisterna hävda. Visst, men det är ingen tröst för södra Sverige som inte kan få del av denna el eftersom kraftledningarna inte är byggda för att transportera vattenkrafselen från norra till södra Sverige.

I södra Sverige har kärnkraftverken i Barsebäck och Ringhals stått för den lokala elförsörjningen. Men Miljöpartiet har fått Barsebäcks två reaktorer stängda och nu senast två av Ringhals aggregat. Då har elbrist uppstått i södra Sverige som är så allvarlig att nya anläggningar inte kunnat byggas eftersom el inte kunnat garanteras.

Allt detta bär politikerna skulden för. Det är politikerna som ställt till det – och i spetsen har Miljöpartiet gått.

Allt byggande kan stoppas i landet

Men det räcker inte med att MIljöpartiet saboterat elsystemet, man är på god väg att få stopp på allt byggande – också av järnvägar och vindkraftverk. Cementa på Gotland står för 80 procent av all cement som behövs i landet och där är produktionen på fallrepet (endast en omtvistad särlagstiftning räddar produktionen till nästa sommar).

Återigen uppstår en kris enbart på grund av obegåvade politiska beslut. Miljölagstiftningar tar inte hänsyn till helheten, utan endast till lokala miljöaspekter. Domstolar kan naturligtvis inte göra politiska avvägningar, som alla stora miljöpåverkande verksamheter ytterst handlar om. Miljöpartiet har lyckats få domstolarna att agera sabotörer och nedstängare av svenskt näringsliv. (Det gäller ju inte endast Cementa utan också sådant som lagring av utbränt kärnbränsle som begravts i oändliga byråkratiska och juridiska turer.)

Om Miljöpartiet lyckas stänga Cementa på Gotland orsakar man katastrof för Sveriges framtid. Mycket av bostadsbyggandet kommer att stanna av. Gruvbrytningen i Kiruna tillhör de största användarna av cement och tvingas stänga ner. Och – värre för miljöpartisterna – allt järnvägsbyggande och byggande av vindkraftverk stoppas.

Ja, men vi kan köpa cement från utlandet, säger miljöpartisterna. Visst. Det är sämre cement och innebär enorma utsläpp och klimatpåverkan att transportera denna cement till Sverige. Hamnar måste dock först byggas ut, vilket tar flera år. Miljöpartiet vill alltså stänga Sverige i flera år – och uppnår bara en sak: sämre miljö!

Miljöpartiets revolutionära glans har flagnat

Paradoxalt nog överger nu de väljare som röstat på de klämkäcka revolutionära budskapen partiet när man börjar se att de glättade parollerna inte fungerar i verkligheten, utan ställer till elände.

En av alla MP-väljare som tröttnat är DN-medarbetaren Isobel Hadley-Kamptz. Hon skriver i DN: ”För drygt tio år sedan var MP ett av de största partierna bland vad vi kan kalla progressiva storstadsväljare. Liberaler älskade Maria Wetterstrand och grönblå koalitioner framstod som framtiden. Alliansregeringen och MP gjorde upp om både generös flyktingpolitik och en unikt liberal arbetskraftsinvandring.” Men nu har ”verkligheten” skiftat och ”sådana som jag” har ”accepterat att möjligheterna för det just nu inte är så stora”.

När Miljöpartiet fått som man vill, mer än något annat parti i modern svensk historia, ja, då överger väljarna partiet eftersom den gröna revolutionsromantiken visade sig landa i grå oljebaserade utsläppsmoln och kaos.