Stefan Löfvens sista strid som statsminister blir en bitter prestigekamp där han vägrar säga ordet ”hållbar” om kärnkraften när EU-toppmötet avhandlade klimatfrågan, trots att riksdagens EU-nämnd beslutat att det är Sveriges position.

KOMMENTAR. KU-anmälan från SD och M grundar sig i att Löfven inte följt EU-nämndens linje att klassa kärnkraft som hållbar energikälla då EU-toppmötet 20 oktober avhandlade klimatåtgärder.

Statsministern struntar i vad EU-nämnden beslutat

– Stefan Löfven står inte över svensk demokrati. Det är uppenbart att Löfven inte respekterar riksdagsordningen och därför har vi idag lämnat in en KU-anmälan mot statsministern, säger SD:s gruppledare i EU-nämnden, Martin Kinnunen.

Under statsministerns återrapporteringen efter EU-toppmötet bekräftade han att denna formulering om hållbar kärnkraft inte framförts.

Men trots KU-anmälan hävdar statsministern att han har rätt att gå emot EU-nämnden.

– Det här är inget som sker varje vecka, eller varannan vecka eller ens varje år. Och det var ett unikt fall för min del i alla fall. Nu har jag varit på 66 rådsmöten och för mig var det första gången, säger Löfven om att han inte följt nämndens beslut.

Sedan tidigare har Konstitutionsutskottet slagit fast att regeringen visserligen inte är rättsligt bunden av vad EU-nämnden beslutar, men att ”regeringen bör handla i enlighet med EU-nämndens råd och synpunkter”. KU har framhållit att regeringen ”måste ha mycket goda skäl om den inte följer det mandat den fått från EU-nämnden”.

Medvetet drag?

Löfven och hans medarbetare borde varit hel införstådda med att han skulle bli KU-anmäld om han inte följde detta konkreta besked från EU-nämnden. Därför kan det vara ett medvetet drag från statsministerns sida att uppträda i strid med reglerna i riksdagen.

Möjligen tror han att obstruktion mot nämnd i riksdagen ger honom pluspoäng i klimataktivistiska kretsar. Eller så är det Miljöpartiet som egentligen leder regeringen och tvingat Löfven att inte medge att kärnkraft är hållbar energikälla, och därmed en viktig komponent i att minska klimatpåverkande utsläpp.

Polariserande, lättviktig prestige

Men Stefan Löfvens uppförandet är bara pinsamt. Han ökar polariseringen genom att inte visa respekt för riksdagens EU-nämnd. Och detta för en så bagatellartad fråga som vägra återge fakta. Det är en strid om ord. Löfven vill inte bekräfta fakta som stöder de röster som vill satsa på kärnkraft för att minska klimatpåverkande utsläpp. Han vill inte ge motståndarna den poängen. Han tjurar.

Det är symptomatiskt att den avgående statsministern gör sin sista strid till en bitter prestigekamp.

Hela Stefan Löfvens tid som statsminister har präglats av märkliga motsättningar där vem som talar med vem är viktigare än vilket politiskt innehåll man driver och vad som händer i landet. Han har varit inblandade i flera misslyckade uppgörelser, som decemberöverenskommelsen och sedan januariavtalet. Dessa samarbeten har handlat mer om vilka partier man ska stänga ute än om politik som man är för.

Och den enda uppsidan har varit att behålla regeringsmakten för det socialdemokratiska partiet. Men det räcker tydligen för de egna. Makten framför allt.