En ny kartläggning visar att det förr omfattande ekonomiska stödet från LO-förbunden till S har rasat under 10-talet. Det som däremot är oförändrat är årliga mångmiljonstödet från LO centralt till Socialdemokraterna.

Tidningen Arbetets kartläggning visar att LO centralt fortsätter att ge S bidrag, som en del av den organiserad facklig-politisk samverkan med partiet. Man ligger kvar på en nivå motsvarande fyra kronor per medlem och år. I år skänker LO centralt sex miljoner kronor till S-partiet.

Omodernt att ge pengar

Men i de enskilda fackförbunden, som finns närmare medlemmarna, är partistödet inte lika populärt.

Sedan 2010 har LO-förbundens direkta utbetalningar sjunkit från tio till två miljoner kr per år. Och i år är det endast 5 av 14 LO-förbund som ger partibidrag. Under de senaste åren har Kommunal, Pappers och Elektrikerna dragit tillbaka sitt stöd.

– Det kändes omodernt att ge pengar till ett politiskt parti. Det är en del av Kommunals förändringsresa, att bli en modern fackförening, säger Kommunals valledare Katarina Berggren.

Bandet mellan fackrörelsen och Socialdemokraterna har blivit svagare på senare år. I dag röstar bara 34,3 procent av LO-medlemmarna på partiet. Nästan lika många, 30,7 procent, röstar på Sverigedemokraterna enligt SCB maj 2021.