Det är oroväckande att polisen sköter utredningen av Lars Vilks och de två polismännens död så summariskt och att man varit så snabb i att förklara tragedin som en olycka. En känslan av mörkläggning växer fram.

Varför har polisen varit så snabba med att förklara händelsen som en olycka? I alla andra sammanhang brukar det poängteras att man utreder alla tänkbara orsaker och inte spårar in på en tänkbar förklaring.

Mina tankar går faktiskt till Hans Holmér och hans förödande mordutredning av Olof Palmes död. Då hamnade spaningsledningen snabbt i olika spår som visade sig ogrundade och som förstörde mordutredningen.

Inte en Palme- eller Estoniautredning till !

Ser vi samma sak nu? Har det snabba beslutet om att förklara det som en olycka blivit ett spår som förstör möjligheterna att utreda andra förklaringar?

Vi har nog med Palmeutredningar och Estoniautredningar!

Sverige har inte råd att genomföra ytterligare en dåraktigt inkompetent utredning.

För att skapa förtroende borde polisen vända sig till internationell expertis. Kalla på FBI och andra aktörer med erfarenhet av terrordåd och mord utförda av yrkesmördare.

Det låter som rena Kalle Blomkvist när polisen talar om att ett däck på en bepansrat fordon skulle exploderat utan orsak och tvingat bilen av vägen. Särskilt när experter säger att dessa fordon har punkteringssäkra däck som fungerar även när de kört över spikmattor.

Varför skulle polisen – och dess överordnade, justitieminister Morgan Johansson – vilja mörklägga ett attentat? Svaret är givet – det skulle missgynna Socialdemokratin att det kom fram att islamister kan genomföra avrättningar på svensk mark.

Polisens snabba besked är inte trovärdigt

Efter de taffliga yttrandena från polisen litar jag inte alls på att svensk polis utreder Lars Vilks död på ett korrekt och objektivt sätt. Man har givit det politiskt korrekta svaret, det som skapar minst turbulens, en olycka. Men svenska folket har rätt att få veta om det inte är så, om någon agerat för att orsaka ”olyckan”.

För att skapa trovärdighet måste polisen överlämna utredningen till en opartisk och oberoende aktör med stor kompetens i säkerhetsfrågor av detta slag. Låt amerikanska FBI utreda. Om de kommer fram till att det var en olycka, då blir det lättare att lita på att det var så.