Musikgenren gangsterrap har hamnat i fokus på den kriminalpolitiska scenen sedan artisten Einar sköts till döds förra veckan. Sverigedemokraterna vill utreda dess betydelse för gängkriminalitetens allt större makt över det svenska samhället.

Det var igår som nye rättspolitiska talespersonen Tobias Andersson (SD) i en intervju med G-P (betalvägg) lyfte fram att han vill ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utreda gangsterrappens skadeverkningar. Han vill bland annat att det analyseras vilken betydelse gangsterrappen har för rekrytering till gängmiljön.

– Regeringen bör uppmana Brottsförebyggande rådet att ta fram ett kunskapsunderlag kring gangsterrap och dess influenser i gangstermiljö, precis som man gjorde med vit maktmusik på 90-talet, säger Andersson.

Kriminella får betalt av public service

Han öppnar också för att stoppa public service från att spela gangsterrap. Relationen mellan gängkriminalitet och gangsterrap är välkänd men illa dokumenterad.

– Det är klart att begränsa influenserna från den här typen av musik är en typ av brottsförebyggande åtgärd, och den ser jag som vital, säger Andersson till SVT:s Kulturnyheterna.

Tobias Andersson pekar på att alla artister som spelas i radio får STIM-pengar, som en del av problemet.

– Jag tror inte att man kan förbjuda någon musik, men man kan absolut föra en diskussion kring rimligheten i att en del av det offentliga i form av public service de facto bidrar till finansieringen av de här musikerna.