I regeringens budget för 2022 har inte en enda krona avdelats för lönepåslag, trots krav på att myndigheten snabbt har i uppgift att nyanställda tusentals poliser. En fatal miss som hotar att skapa en ny poliskris, hävdar facket.

Regeringen har sagt att polismyndigheten ska anställa 5 000 nya poliser till årsskiftet 2024/2025. Men regeringen har inte tilldelat något utrymme för riktade löneökningar.

”I budgetpropositionen föreslås inte några extra medel för att fortsätta vårt arbete med att uppvärdera polisyrket”, skriver ekonomidirektör Fredrik Modigh på polisens intranät enligt DN.

Höjda löner är avgörande för om målet för nyrekrytering ska kunna nås, menar polisledningen. Särskilt i Stockholm och andra delar av landet där det är dyrt att bo. Dessutom har ledningen redan lovat mer pengar till lokalpoliser och till ersättning vid obekväma arbetstider.

Men nu har de anställda fått besked om att de utlovade satsningarna inte ser ut att bli av. 

De tre senaste åren har polisen fått 360 miljoner extra till riktade lönesatsningar. Inför 2022 finns ingen sådan avsättning i Magdalena Anderssons och Morgan Johanssons budget för polisen.

Skälet är att S-politikerna plötsligt menar att polisen inte begärt någon riktad lönesatsning och att man därför inte tagit med någon sådan.

Inom Polisförbundet har man svårt att förstå missförståndet.

– Både polisen och regeringen har varit jättetydliga med att det behövs fler poliser och en uppvärdering av yrket. Det är för mig obegripligt hur vi då ändå kan hamna i en situation där pengar varken begärs av myndigheten eller ges av regeringen, säger fackordföranden Lena Nitz.