Fler börjar förstå att globaliseringen inte bara har en uppsida, utan också en skrämmande baksida. Idag skriver DN om hur monopol kunnat skapats i Sverige eftersom konkurrens på marknaden bara ansetts behöva ske på internationell nivå.

S/MP-regeringens handläggning av miljötillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland har mycket övrigt att önska. Men det handlar inte bara om en klantig regering. Den miljölagstiftning som riksdagen skapat är skadlig för både miljö och svenskt välstånd.

Av någon anledning har politikerna överlämna känsliga frågor, som tillståndsgivning till viktig men lokalt nedsmutsande verksamheter, till jurister. Man har försökt skjuta ansvaret för känsliga beslut från politiken till juridiken.

Miljötillstånd är politik inte juridik

Men det går inte. Tillståndsgivning för miljöpåverkande industrier, som Preems nu nedlagda planer på nytt raffinaderi i Lysekil och Cementas kalkbrytning på Gotland, kan inte göras av jurister. De kan bara tillämpa lagtexter på fall som lagstiftaren aldrig kunnat förutse. Det blir stelt som en fisk i frysen.

Dessutom kan en sådan tillståndsprövning bara göras på lokala effekter av verksamheten. Jurister kan naturligtvis inte väga den miljöpåverkan som blir följden av ett avslag på tillståndsansökan från ett företag.

Om cementtillverkningen stoppas på Gotland med motivet att grundvattnet i närområdet påverkas, kommer det att kunna resultera i driftstopp av all större byggnation i Sverige i flera år, allt medan man bygger upp import av sämre cement som orsakar betydligt värre utsläpp. Nyhetsbyrån Reuters kallar ett sådant agerande för att Sverige exporterar sina miljösynder.

Globalisering ger fler monopol

I en ledare tar DN på ledarsidan upp en annan väsentlig aspekt på cementtillverkningen: Den har blivit så centraliserad och monopoliserad att det inte finns några svenska alternativ till Cementa.

”Vad innebär det för de famöst höga byggkostnaderna i Sverige att en aktör i praktiken har monopol på en så viktig vara? Vad betyder det för den svenska rättsstaten och demokratin när ett företag kan domdera både regering och riksdag?”

Detta är en effekt av den globaliserade synen på näringslivet. Man ursäktar monopol i Sverige eftersom det finns konkurrenter utomlands. Globaliseringen har blivit en ursäkt för att accepter monopol.

Det är skadligt för ett samhälle om ett företag tillåts vara ensam på att leverera en viktig produkt till marknaden. Sårbarheten ökar. Kostnaderna stiger. Och beroendet blir svårt att hantera.

Nu är hög tid att sluta vara naiv om ”öppna gränser”. Hittills har endast positiva sidor lyfts av de gamla partierna. Man har fullständigt struntat i alla de negativa sidor som också följer på globalisering. Nu behövs politiker som har en nykter syn på globalisering och också ser de skadliga effekterna som är kopplad till den. Det vore bra för Sverige.