Energikrisen får franske presidenten Emmanuel Macron att tänka om. Nu ska Frankrike satsa på fjärde generationens kärnkraftsreaktorer.

Det var på tisdagen som Macron deklarerade sin nya kärnkraftssatsning. En satsning som är tänkt att påbörjas inom en snar framtid. Det rapporterar bland annat Financial Times (betalvägg). 

– Vi kommer fortsätta att behöva den här teknologin, sade Macron.

Det presidenten lyfter i sin investeringsplan är det han kallar ”minireaktorer”. I svensk debatt kallas de fjärde generationens reaktorer som utvecklas i bland annat USA. Dessa reaktorer kan drivas med utbränt kärnbränsle från de stora kärnkraftverken och producerar el genom att göra kärnbränslet mindre radioaktivt.

– Det största målet är att ha innovativa, småskaliga reaktorer i Frankrike till 2030 tillsammans med bättre avfallshantering, summerade Macron.

Lägre elpris med kärnkraft

Medan elpriserna skjutit i höjden i stora delar av Europa under de senaste åren har Frankrikes elpris legat stadigt under EU-snittet. Det gäller både priserna för hushållen och för industrin.

Förklaringen till detta är att Frankrike har stor andel kärnkraft i sin energimix. Kärnkraft står för mer än 70 procent av landets elproduktion, skriver Nyheter idag. Det kan i sin tur jämföras med Tyskland som sedan 2011 i snabb takt börjat avveckla landets reaktorer. Där ligger elpriset långt över EU-snittet. Dessutom har Tyskland betydligt större utsläpp av växthusgaser än Frankrike, eftersom de blivit mer beroende av kolenergi.

*

Se inslag i Riks där energipolitik, bensinpriser och kärnkraft avhandlas: