Under TV4:s Nyhetspanel diskuterade vi Lars Vilks och hans eftermäle. Det blev, om jag får säga det själv, en mer allsidig belysning av yttrandefriheten än jag sett i svensk media hittills.

Nu på morgonen satt jag tillsammans med Eva Hamilton (vd SVT 2006-14) och Maria Wetterstrand (språkrör Miljöpartiet 2002-11) i TV4:s Nyhetspanel (se klippet). Ett av ämnena var synen på Lars Vilks efter hans tragiska död i bilkrasch.

Här gav vi tre olika perspektiv. Eva Hamilton påpekade att det kan ses som en onödig provokation att driva med islam. Och på ett sätt kan jag hålla med. Religionen är viktig för många. Men! Det gäller ju kristna också.

Samma måttstock för islam som för kristendom

Jag framförde ståndpunkten att om det är okej att driva med kristendomen, exempelvis så som Monty Python gjorde i filmen ”Life of Brian”, måste det vara tillåtet att driva med islam i yttrandefrihetens namn.

Vi måste behandla alla efter samma måttstock. Det är en ståndpunkt som sällan framförs i svenska medier, men som jag här kunde poängtera.

Om det inte är tillrådligt att skämta med islam ska man inte heller driva med andra religioner. Men ett förbud mot hädelse, alltså drift med heligheter, skulle inskränka yttrandefriheten på ett så fundamentalt sätt att yttrandefriheten som sådan skulle gå förlorad. Alla skulle tvingas vakta sin tunga – så som det är i diktaturer.

Därför är det en viktig principiell ståndpunkt att försvara rätten att skämta om kristendom, islam och andra religioner. Även om man kan tycka att enskilda satiriska inslag är onödiga, måste den som vill värna ett öppet samhälle alltid försvara rätten att göra sådana.

Lars Vilks blev en yttrandefrihetens martyr

Maria Wetterstrand lade till att under de mer än tio år som Lars Vilks levde under dödshot har många fler förstått betydelsen av yttrandefriheten. En viktig poäng. Man kan i sammanhanget säga att Lars Vilks blev en martyr för yttrandefriheten. Det pris han fick betala blev en konkret påminnelse om vad skillnaden är mellan en civilisation som har yttrandefrihet och en som med våld vill förhindra den.

Allt detta hann panelen ta upp på några korta minuter.

Gillar du inte yttrandefrihet, ja men lämna då västvärlden!

Jag skulle önska att alla svenska medier kunde ha en lika öppen diskussion om islam och yttrandefriheten. Det är verkligen något som saknas. Alla hatfyllda glädjeutrop över Lars Vilks död bland muslimer i Sverige och annorstädes den senaste veckan är vedervärdiga.

För mig bevisar det att islam så som religionen uttolkas inte är förenlig med västvärldens upplysningstradition där just yttrandefrihet är en hörnpelare.

Och utan det fria ordet sker ingen utveckling. Det är ingen slump att alla teknisk och medicinsk utveckling i modern tid har skett i den kristna västvärlden. Den muslimska världen har inte bidragit med mycket annat än konflikter.

De som inte accepterar yttrandefriheten borde av alla etablissemang i väst uppmanas att lämna Europa och Nordamerika. Av det enkla skälet att vi inte tänker ge upp denna väsentliga del av västerlandets identitet.

*

(Inom parentes tycker jag det är en sporrande utmaning att i en panel som den i TV4 försöka få något sagt på de korta sekunder som står till buds i direktsändning. Nyhetspanelen når många tittare som kanske inte är särskilt intresserade av politik men ändå lyssnar, just eftersom samtalet totalt är kanske 12 minuter. Och att nå många med lite politik ur olika perspektiv är en utmärkt målsättning.)