Miljöpartiet hamnar på bottensiffror och åker ur tillsammans med Liberalerna. Därmed blir det en egen majoritet för de tre oppositionspartierna M, SD och KD. Om ny Demoskop-mätning skulle bli valresultat.

KOMMENTAR. För oppositionen är den mätning som Demoskop presenterar idag i Aftonbladet en trevligare läsning än Novus igår.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ligger högre i Demoskop än i Novus. Samtidigt som Miljöpartiet och Vänsterpartiet ligger lägre.

Särskilt att Miljöpartiets stöd förändrar bilden. Medan Novus kom fram till att MP låg precis över spärren, visar Demoskop att MP ligger långt under spärren på bara tre procent. Bara marginellt större än Liberalerna som ligger på 2,7 procent.

I mandat betyder det att M, SD och KD får 182 mandat, medan nuvarande regeringsunderlag med S, MP, C och V får 167 mandat. Den som har 175 mandat har nått majoritet i riksdagen.

Ungefärlig mandatfördelning utifrån Demoskops mätning.

Undersökningen är genomförd 29 september – 6 oktober 2021 inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel där 2.417 intervjuer är genomförda som webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.