Danmarks tidigare invandringsminister Inger Støjberg lägger tillsammans med Dansk Folkeparti ut sex punkter för att bli av med belastande invandring till Danmark. Støjberg är tidigare vice partiledare för borgerliga Venstre och sitter numera som politisk vilde i Folketinget.

Danska Jyllands-Posten skriver att Dansk Folkeparti och Inger Støjberg nu går ihop om vittgående lagförslag som sätter målet att utvisa tusentals migranter fram till 2030.

Det som Støjberg och Dansk Folkeparti nu lägger fram summerar hon på sin Facebooksida:

  1. De invandrare som döms för brott till fängelse på mer än tre månader – utvisning.
  2. De som inte har haft ett normalt arbete under sju av de senaste tio åren – utvisning.
  3. De som har gått på bidrag i fler än tolv sammanhängande månader – utvisning.
  4. De som har gått på socialbidrag under åtta av de tio senaste åren – utvisning.
  5. De som inte har genomgått integrationsprogrammet som omfattas av integrationslagen – utvisning.
  6. De som inte har klarat godkända prov i danska – utvisning.

I ett inslag i Riks diskuteras frågan: