I bostadsområdet Berga i Linköping har bara under några veckor en tonåring på cykel och en 20-årig man skjutits till döds inför många vittnen. Området präglas av grova våldsbrott. Men nu vill byggherrar och politiker med en ny stadsplanering och ny arkitektur motverka den utvecklingen.

Det är kommunens ledande politiker som vill göra omfattande förändringar i miljonprogramsområdet Berga. Man vill även få in en polisstation i nybygget.

Berga byggdes under 1960-talet som en del av statens miljonprogram, då betongförorter slogs upp på ett sätt som nu gynnar de kriminella gäng som ofta har sin bas i just miljonprogramsområden. Det kartlades i en rapport från underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning (NOA) redan 2017.

Eftersom områdena är byggda för att stänga ute biltrafik avskärmas passagerna in och ut ur områdena på ett sådant sätt att det blir svårt för polis att följa efter misstänkta personer utan att bli upptäckta. Och områdenas tydliga inramning gör det lätt för gängen att ha koll på polisen när de är på plats, enligt underrättelserapporten.

Den nye fastighetsägaren för Berga centrum har tagit initiativet till att bygga om och göra området tryggare i samråd med kommunen. Totalt är fyra olika kommersiella aktörer involverade i projektet. De analyserar nu området och hur en tryggare utformning av stadsdelen ska kunna skapas.

Kommunen uppger att projektet är prioriterat, och att byggstart kan ske relativt snart, rapporterar SR.