Rösträkningen i Tyskland är så jämt att någon vinnare och blivande förbundskansler efter Angela Merkel inte kan utses på valkvällen. Det ser dock inte ut att kunna bli någon rödgrön regering. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och kommunistiska Linke får inte majoritet i Bundesdag (i nuläget).

Ingen majoritet för rödgröna. Källa: DW (kl 21.08)

Den socialdemokratiske kanslerskandidaten Olaf Scholz ville se en vänstermajoritet med Miljöpartiet och Linke, men det regeringsalternativet är uteslutet så som rösträkningen ser ut vid kl 21 på söndagskvällen.

Skälet är att det reformerade kommunistpartiet från DDR-tiden tappar lika mycket som Socialdemokratiska SPD vinner, samtidigt som Miljöpartiet Die Grünen inte går fram så mycket som opinionsmätningarna antytt.

Mittenregering med tre partier?

På valkvällen ser det alltså ut att bli en långvarig förhandling mellan flera olika partier. Under eftervalsdebatten i tysk TV hoppas partiledarna att en ny regering ska kunna tillträda före jul – men förhandlingarna kan ta mer än tre månader.

Och även om SPD skulle bli största partiet, är det inte säkert att de har initiativet. Under eftervalsdebatten uteslöt inte partiledarna för Liberaldemokraterna och Miljöpartiet att dessa två mindre partier först förhandla med varandra för att se om de kan komma överens om vem av de stora – SPD eller CDU – som de vill förhandla med om regeringskoalition.

Även i Tyskland kommer alltså småpartierna att avgöra hur regeringsfrågan löses. Och vem som blir Angela Merkels efterträdare som förbundskansler.

De tre möjliga mittenalternativen som ger majoritet är i nuläget: 1) SPD, Miljöpartiet och Liberaldemokraterna, 2) Kristdemokratiska CDU, Miljöpartiet och Liberaldemokraterna och 3) en fortsättning på nuvarande storkoalition mellan SPD och CDU, även om detta är något ingen önskar.

Tre regeringsalternativ med majoritet. Källa: Deutsche Welle (kl 21.08)