Det blev friande dom i åtalet om grovt förtal mot Ann-Sofie Hermansson (S), tidigare kommunstyrelseordförande i Göteborg. Men islamisterna visar hur man kan använda svensk rätt för att tysta och trakassera motståndare till islamisering.

Hermansson kallade Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi för extremister sedan de endast bjudit in förespråkare för burka till ett panelsamtal, som därför stoppades från att äga rum i kommunens/skattebetalarnas lokaler. Hermansson påpekade också att de hade ”försvarat terrorister” och ”avfärdat insatser mot bl.a. IS-krigare”.

För detta blev Hermansson utsatt för en koordinerad attack från islamister, kulturvänstern (inkl Göteborg filmfestival) och medievänstern (Göteborgs-Postens kulturdel) samma dag som hon polisanmäldes för förtal. Socialdemokraterna blev så rädda för aggressiviteten mot Hermansson att Socialdemokratiska partiet i panik avsatte henne.

Nu frias hon av hovrätten.

Men skadan har redan skett.

Domstolar utnyttjas för att tysta debatt

I boken Den politiska rättegången (Vulkan, 2021) belyser Helene Bergman händelserna. I min recension summeras boken: ”Här skildras hur den svenska tysthetskulturen drivs fram. Hur juridiska procedurer används för att strypa yttrandefriheten och sätta skräck i göteborgarna så att de aldrig ska våga uttrycka kritik mot islamism. Sättet att tysta oliktänkande kallas internationellt för lawfare syftande på warfare, alltså krigföring fast med juridiska medel. Huvudsyfte är inte att vinna i domstolar, utan använda domstolsprocesser för att tysta och krossa meningsmotståndare. Man använder domstolar som offentliga skampålar.”

Så länge inte svenska aktörer gör upp med extremisterna och genomskådar deras metoder att islamisera vårt land, gör de framsteg. Den västerländska upplysningen rullas tillbaka. Mellanösterns förakt för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning sprider sig.

Den politiska vänstern i Sverige har till stora delar anammat islamisternas vägran att samtala med meningsmotståndare. Därför ser vi hur debattörer numera lätt kan bli ”persona non grata”, stämplas som icke önskvärda, och förvägras att delta i etablissemangens kanaler för samhällsdebatt.

Öppen debatt är västvärldens fundament

Tysthetskulturen är ett effektivt vapen för dem som vill krossa västvärldens demokratiska samhällen. Utan en öppen och fri samhällsdebatt blir demokrati omöjlig. Då är det eliten som styr och talar om vilken världsbild som råder.

Därför är det tragiskt att så många som kallar sig ”liberaler” går i islamisternas ledband och försöker utestänga allt större grupper i folket från samhällsdebatten. För att kalla sig liberal och bli trodd måste man visa att man förstår budskap från exempelvis John Stuart Mill. Han hävdade att även om en åsikt är falsk kan sanningen förstås bättre genom att motbevisa felet i öppen debatt. Och eftersom de flesta åsikter varken är helt sanna eller helt falska, påpekar Mill att yttrandefrihet där konkurrerande åsikter får brytas mot varandra ger möjlighet att bättre förstå varandras bevekelsegrunder.

De som agerar för att hindra debatt mellan olika åsikter är fiender till den västerländska upplysningen. Tyvärr har de som kallar sig liberaler i allt högre grad närmat sig dem med totalitära förhållningssätt där man inte ska samtala med meningsmotståndare. En del ”liberala” redaktörer förespråkar våld, ”återkommande knytnävsslag”, framför samtal med det nyaste partiet i riksdagen.

Som tur är växer en konservativ våg fram som står upp för frihet och öppenhet. Mot de totalitära krafter som gamla etablissemang inte klarar av att avvisa.