Medierna lyfter fram oväder för att underblåsa klimathysteri, men fakta visar att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Allra mest i transportbranschen.

Det är SCB som visar preliminära siffror om utsläppen. Första kvartalet i år minskade utsläppen med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020.

Trend av minskade utsläpp

– Utifrån coronaläget är det fotsättningen på en trend som vi började se andra kvartalet 2020, säger Nils Brown, utredare på SCB.

Utsläppen från transportbranschen minskade allra mest, med 38 procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Förutom transportbranschen syns minskade utsläpp i bygg- och anläggningsbranschen, jord-, skogsbruk och fiske, tjänstenäringar och den offentliga sektorn.

Trots att det är en viss ökning för energiutsläppen, har energibranschen generellt sett gått ner senaste åren.

Minskade växthusgaser per producerad krona

Under första kvartalet 2021 landade det totala växthusgasutsläppet från den svenska ekonomin på 12,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sveriges BNP minskade med knappt en procent, vilket innebär att den så kallade växthusgasintensiteten fortsätter att ha en trend av minskade utsläpp.

– Det betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, säger Nils Brown vid SCB till SVT.