Det är kyrkoval 19 september. Alla medlemmar har rätt att rösta, och de som vill stoppa vänsterradikaliseringen av samhället har all anledning att rösta. Kyrkan är för viktig att lämna i händerna på dem som struntar i kristendomen som en fundamental del av svensk identitet.

Svenska kyrkan är en tung institution i det svenska samhället. Det manifesteras materiellt i det omfattande ägandet av allt från kyrkor och kulturhistoriska artefakter till skog och mark. Än viktigare är kyrkans bärare av svenska värderingar som bottnar i kristendomen. Många kallar sig sekulära, men bara kristna kan vara sekulära. Den som exempelvis avsäger sig sin islamiska tro ska enligt religionens läror dödas.

Svenska kyrkan är fundamental del av nationen

Det kristna utgör svenskars värderingar och filosofi på ett så fundamentalt vis att vi inte ens märker det.

Under lång tid har dock Svenska kyrkan genom de politiska valen befolkats av vänsterradikaler som av maktpolitiska skäl vill använda kyrkan till annat än att predika om Jesus och Guds ord.

Men Svenska kyrkan ska inte vara en politisk arena. Kyrkan är faktiskt en stiftelse med stadgar. Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka som bygger på grundläggande religiösa dokument. Det är också en institution där de valda kyrkopolitikerna i allt från kyrkofullmäktige i lokala församlingar upp till det nationella kyrkomötet inte kan besluta hur som helst. Beslut måste syfta till att upprätthålla bekännelsekyrkans grundläggande dokument och stadgar.

Respektera kyrkan som kyrka

Därför är det viktigt att Svenska kyrkans medlemmar röstar på kyrkopolitiker som respekterar kyrkans grundläggande religiösa dokument. Flera av de större partigrupperna (nomineringsgrupperna) gör inte det. Ett aktuellt ämne är väjningsrätten, som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Borgerligt Alternativ med flera avser att ta bort.

Väjningsrätten innebär att prästkandidater som utifrån kristen övertygelse inte vill viga samkönade par tillåts avstå från att göra det. Svenska Kyrkan är nämligen ett samfund som slagit fast att båda synsätten på samkönade äktenskap är lika mycket värda, alltså accepteras att präster har olika syn på frågan.

Att diskriminering inte sker åt något håll garanteras genom att inga som vill vigas blir avvisade, utan tilldelade en präst som utför vigseln. Därför har biskopskollegium tydligt förklarat att väjningsrätten inte är en fråga om ordning utan om bekännelse, och att väjningsrätten inte får monteras ned.

Ändå agerar nämnda partier för att inskränka denna rätt som bygger på bekännelsekyrkans grunder.

Det är att politisera kyrkan.

Därför borde kyrkans medlemmar ta chansen att rösta bort dessa aktivistiska partiföreträdare. Istället kan kyrkans medlemmar rösta på kyrkovalskandidater som tar sitt förvaltarskap av den kristna kyrkan på allvar och sätter kyrkans stadgar främst.