När nu arvet efter Stefan Löfven summeras pekar alla på att han lyckades återerövra regeringsmakten åt Socialdemokratin – och behålla din. Men för folket är den viktiga frågan vad han gjorde med den. Och där måste betyget bli underkänt.

KOMMENTAR. Det var symptomatiskt att Stefan Löfven började med att tala om andra länder och internationella samarbeten. Han vill gärna flytta fokus från samhällsutvecklingen i Sverige.

Jimmie Åkesson tog däremot upp skjutningarna, våldet och bristerna i välfärden – som att pensionerna för många äldre, främst kvinnor, släpar efter. Han nämnde också arbetslösheten som är bland Europas högsta. Allt detta är uppenbara misslyckanden.

I Riks sändes en uppsummering live på eftermiddagen, med docent Richard Sörman och mig som redaktör för Samtiden.

Där tog vi upp 1) bästa/värsta ögonblicket, 2) talet om grundlagsändringar, 3) skjutningarna, 4) pensionerna och 5) arvet efter Löfven och hans efterträdare.

Du kan se inslaget här: