I Miljöpartiets Sverige eldar man olja för att göra el. Det gamla oljekraftverket i Karlshamn har i flera veckor körts från morgon till kväll, trots att det inte ens är kallt ute.

Meningen har har varit att Karlshamnsverket, som byggdes på 1960-talet, bara ska användas som en reservanläggning vid extrema toppar för elförbrukningen. Men på grund av Miljöpartiets och Socialdemokraternas politik, där man lagt ned hälften av landets kärnkraftverk, måste Sverige återgå till att elda olja för att producera elektricitet.

140.000 liter olja i timmen

I flera veckor har nu kraftverkets två block eldat på rejält. Man bränner 140.000 liter olja i timmen när båda blocken går för fullt, rapporterar Aftonbladet.

En så omfattande användning av det som skulle vara reservkraft har inte förekommit på tio år, säger Torbjörn Larsson, presschef hos ägarna Uniper.

Anläggningen har enligt Larsson varit igång för att det råder brist på planerad elproduktion i södra Sverige. Elpriset är just nu ovanligt högt och Karlshamnsverket är med och budar på den nordiska elbörsen Nord pool. När det är liten tillgång blir det lönsamt att starta upp verket.

Kärnkraften fattas

– Reservanläggningar ska inte behöva köras så frekvent som Karlshamnsverket gjort. Sverige har stängt ner 6 av 12 kärnkraftsreaktorer, det får en påverkan på elförsörjningen, säger Larsson.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har bedrivit en politik som inneburit nedstängning. Om de stängda reaktorerna funnits kvar hade inte oljeeldning behövt ske.

– Nej, det är jag ganska övertygad om att vi inte hade behövt, svarar Larsson.

Elproducenterna vill köra fossilfritt så mycket som möjligt och man är mycket bekymrade över att södra Sverige inte har tillräckligt med planerbar fossilfri elproduktion sedan kärnkraften stängts ned. Uniper hade gärna investerat i det om det funnits incitament för det, påpekar Larsson.

Nu är Karlshamnsverket stängt för planerat underhåll, så att man kan dra igång igen mellan 16 november och 15 mars då man har avtal med Svenska kraftnät att stå i beredskap som reservanläggning. Hur mycket den kommer användas under den perioden går inte att förutspå, säger Larsson.