Det är oklart om det bombade flerfamiljshuset i Göteborg alls kan räddas. Explosionen var så omfattande att huset kanske måste rivas. Det innebär att frågan måste ställas om syftet var att spränga huset så att det rasade ihop.

Under ett informationsmöte för de boende på onsdagen var beskeden inte uppmuntrande.

Thomas Natanaelsson, restvärdesledare på Brandskyddsföreningen, säger att ”det är en omfattande skadebild” och att el, vatten och värme är utslaget. Det är inte säkert att lägenheterna kan bli beboeliga igen.

– Vi tror att det ska kunna ske. Men jag erkänner att det är en spekulation, säger han till TT.

Det har framkommit att att skadorna på huset är värre än vad man först befarade.

– Flera mellanväggar och dörrar, bland annat hissdörrar, är helt borta eller tillbucklade, säger Lars Magnusson, insatschef på räddningstjänsten.

En frågan som polisen har att utreda är om syftet med den mycket kraftiga sprängladdningen var att få huset att rasa samman.